NAUJIENOS

Vaiko teisių apsaugos specialistai: savanorystė puoselėja vertybes, stiprina bendradarbiavimą ir prisideda prie šeimų gerovės

Atkurtos Lietuvos šimtmetį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, bendradarbiaudami su VšĮ „Alfa Centras“, šiandien pažymėjo prisidėdami prie labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ organizuojamos akcijos, šiais metais simboliškai apimančios šimtą Lietuvos miestų ir miestelių.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojus paskatinęs ir savanorius „Maisto banko“ akcijai Marijampolėje subūręs vaiko teisių apsaugos specialistas Andrejus Pozdniakovas, dirbantis su priklausomybių turinčiais asmenimis, sako, kad savęs įprasminimas veikiant ne tik darbe, bet ir prisidedant prie kitų neatlygintinų visuomeninių veiklų, yra neatsiejama nuo teigiamų emocijų sau, sėkmingos asmeninės raidos ir vertės pačiai aplinkai kūrimo. „Be to, savanorystė ugdo kiekvieno iš mūsų pilietiškumą. Skiriant savo laiko, žinių, patirties, energijos kitam, kartu auginame ir darnią visuomenę“, - sako jis.

„Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos viena iš pagrindinių vertybių – bendradarbiavimas. Įgyvendindami „Maisto banko“ paramos akciją išvien su didelį socialinį įnašą kuriančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiame stiprinti tarpusavio komunikavimą, bendradarbiavimą, kartu priartėti prie žmogaus, kuriam reikalinga pagalba. Taip pat svarbu puoselėti ir vertybinę vaiko teisių apsaugos skyriaus orientaciją savanoriškos veiklos pagrindu, tuo pačiu skatinant bendruomeniškumo jausmą Marijampolės apskrities kolektyve, siekį išreikšti solidarumą kitiems,  - teigia Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Dovilė Burbaitė. - Šiais, asmenine specialistų iniciatyva pagrįstais, darbais kartu prisidedame prie materialinių išteklių stokojančių šeimų, kuriose auga vaikai, aplinkos pagerinimo.“

Kovos su skurdu akcijai telktis Lietuvoje kviečiami ne tik visuomenininkai, bet ir įvairių organizacijų aktyvistai, verslo atstovai, moksleiviai, studentai bei kiti geros valios žmonės. Socialinės „Maisto banko“ akcijos metu surinkti ilgo galiojimo produktai bus išdalijami piliečiams, išgyvenantiems nepriteklių. Šiam tikslui talkina 7800 Lietuvos savanorių.

Marijampolės mieste „Maisto banko“ akciją įgyvendinti taip pat susibūrė ir Balsupių kaimo bendruomenės vaikų dienos centro, Marijampolės krašto samariečių bendrijos, VšĮ Marijampolės socialinės pagalbos centro, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios, parapijos, Samarija gailestingumo namų atstovai ir kitos bendruomenės.

Užsieniečių įvaikinti vaikai išsaugos Lietuvos pilietybę

Priimtas svarbus, vaikų gerovę užtikrinantis sprendimas. Nuo šiol užsieniečių įvaikinti vaikai išsaugos Lietuvos pilietybę.
 
Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausiosios specialistės Jurgitos Juodytės, tai itin svarbus žingsnis siekiant užtikrinti geriausius vaikų interesus: Galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę - didelė mūsų šalies pagalba įtėviams išsaugant jų šeimose augančių vaikų identitetą.“
 
Dalis tėvų globos netekusių vaikų yra įvaikinami užsienio piliečių šeimose. Tuomet svarbia užduotimi tampa jų identiteto išsaugojimas. „Užsienio piliečiai, įvaikinantys Lietuvos vaikus, stengiasi išsaugoti įvaikintų vaikų identitetą: palieka jų biologinių tėvų suteiktus vardus, pasakoja šeimoje atsiradimo istorijas, suteikia galimybę, o ne retu atveju ir skatina, įvaikintų vaikų bendravimą su jų Lietuvoje likusiais gyventi broliais  / seserimis ar kitais giminaičiais, atvyksta į Lietuvą, ieško galimybių savo šalyje dalyvauti Lietuvos kultūrą, tradicijas ir kalbą puoselėjančių bendruomenių veiklose, palaiko glaudžius ryšius su kitomis, iš Lietuvos Respublikos įvaikinusiomis šeimomis,“ – sako J.Juodytė.
 
Seimas sprendė įvaikintų Lietuvos piliečių padėtį jiems sulaukus pilnametystės. Buvo siūloma panaikinti senąją tvarką, kuomet tapę pilnamečiais asmenys turi pasirinkti, kurios šalies piliečiais tapti. Seimas pritarė pasiūlymui leisti užsienio šalių piliečių įvaikintiems Lietuvos piliečiams išsaugoti Lietuvos pilietybę. Už balsavo 71 parlamentaras, susilaikė - 2, o prieš balsavusiųjų nebuvo.  

Parlamentarai balsavo dėl dvi situacijas reguliuojančių įstatymo projektų - mišrių, Lietuvos piliečio ir užsienio šalies piliečio, šeimų įvaikintų vaikų teisinės padėties bei atvejų, kuomet abu Lietuvos pilietį įsivaikinę asmenys yra ne Lietuvos piliečiai. 
 
Įstatymo projekto rengėjai tikina, kad visiems Lietuvos piliečiais gimusiems vaikams reikia suteikti vienodas galimybes išsaugoti mūsų šalies pilietybę visą gyvenimą. Tuo tarpu mišrių ar užsieniečių šeimų įvaikintiems vaikams sulaukus 21-erių metų reikia rinktis Lietuvos ar iš kito šeimos nario gautą pilietybę. 

Nepriėmus jokio sprendimo, mūsų šalies pilietybė panaikinama automatiškai. Tuo tarpu, jei vaikas nėra įvaikinamas, o gimsta mišriai šeimai, jis turi teisę išsaugoti dvigubą pilietybę visą gyvenimą. 

Siūloma įtvirtinti, kad įvaikinimo metu dvigubą pilietybę įgiję vaikai teisę į dvigubą pilietybę turėtų visą gyvenimą, o ne tik iki 21 metų. Teigiama, kad siūlomos pataisos panaikins šeimoje gimusių bei įvaikintų vaikų diferencijavimą dvigubos pilietybės atžvilgiu ir abi šios vaikų grupės teisę į dvigubą pilietybę išlaikys visą savo gyvenimą.

Su mokinių tėvais aptarti dažniausiai vaiko teisių specialistams užduodami klausimai

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos visuotiniame 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkime Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Elektrėnuose Aldutė Jaseliūnė tėvams ir pedagogams pristatė nuo liepos startavusį vaiko teisių apsaugos modelį.

„Susitikime pristatyti grėsmės vaikui vertinimo lygiai, apžvelgti statistiniai duomenys, papasakojau, kaip vyksta paslaugų šeimai organizavimas. Aptarėme klausimus, kurių dažniausiai sulaukiame iš tėvelių: dėl tėvų bendravimo su vaiku, kai šie gyvena skyrium, dėl nepilnamečio vaiko laikino išvykimo į Šengeno erdvės ar ne Šengeno erdvės valstybę, kai jis vyksta vienas, su vienu iš tėvų ar su lydinčiu asmeniu, dėl vaiko iki 6 metų nepalikimo be vyresnio kaip 14 metų asmenų priežiūros ir kt. Kaip aktuali problema išskirtas smurtas artimoje aplinkoje“, – pasakoja A. Jaseliūnė.

Patarėja atkreipė tėvų dėmesį, jog būtina nustatyti vaikui laikinąją globą, kai šie išvyksta laikinai gyventi ir dirbti į užsienį. Paragino tėvus tinkamai rūpintis vaikais, užtikrinti jų mokyklos lankymą, taip pat nelikti abejingais, jeigu sužino apie nepilnamečius, kuriais tėvai nesirūpina, girtauja, ar kaip nors kitaip pažeidžia jų teises.

Susitikime taip pat dalyvavusi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Erika Čaikovskaja tėvams kalbėjo apie nepilnamečių atsakomybę, tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo žalą, apie savisaugos priemones, tėvų atsakomybę. Vyriausioji tyrėja Neringa Bubelevičienė tėvams nurodė savo kontaktus, kuriais jie gali pasinaudoti, esant reikalui.

Mokyklos direktorė Aldona Skučienė savo ir tėvų vardu padėkojo specialistams už suteiktą  informaciją, išreikšdama  mintį, kad  panašūs susirinkimai vyks ir ateityje.

Pedagogai supažindinti su naujomis vaiko teisių apsaugos priemonėmis

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Radviliškio rajone patarėja Larisa Paurienė supažindino Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pedagogus su vaiko teisių apsaugos sistemos naujovėmis, naujais vaiko teisių apsaugos įrankiais.

Pasak L. Paurienės, pedagogai pranešimo „Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės“ metu supažindinti su nauju Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu: „Pedagogams paaiškinta, kokios institucijos yra atsakingos už pranešimų dėl vaiko teisių pažeidimų tyrimą, kokios procedūros būtinos išaiškinant be tėvų globos likusius vaikus bei nustatant vaikų laikinąją globą (rūpybą). Papildomai buvo aptartas atvejo vadybos procesas bei grėsmės vaikui lygio nustatymas. Akcentuotas mokyklos bendruomenės dalyvavimas bei nuomonės išreiškimas sudarant pagalbos šeimai planus bei pildant Grėsmės vaikui lygio nustatymo anketas.“ 

Su pedagogais bei mokyklos administracija diskutuota apie teisinę bei socialinę vaikų teisių apsaugą. Anot L. Paurienės, mokytojai domėjosi, kokių konkrečiai veiksmų jie turėtų imtis, jei vaiko tėvai neužtikrina vaiko ugdymo, nebendradarbiauja su ugdymo įstaiga, išsakė pastebėjimus dėl galimo smurto bei patyčių ugdymo įstaigoje. Mokytojams buvo suteikta išsami informacija, detaliai nupasakota, kokių skubių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą.

Prieita bendros išvados, kad ugdymo įstaigos ir vaiko teisių apsaugos specialistų bendradabiavimas yra būtinas užtikrinant vaikų teisių bei laisvių apsaugą bei laiku reaguojant į vaikų teisių pažeidimus. Nutarta ir ateityje, kylant klausimams bei problemoms, organizuoti susitikimus su tėvų bendruomene bei vaikais.

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą Šiauliuose vyko reidas

Siekiant užkirsti kelią vaiko teisių pažeidimams, patikrinti, kaip tėvai rūpinasi vaikais, ar nepažeidžia jų teisių, ar užtikrina vaikų geriausius interesus, ar nereikalinga šeimai specialistų pagalba Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šiaulių mieste specialistai kartu su Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Bendruomenės pareigūnų grupe vykdė reidą.
 
Anot Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo Donato Žakario, aplankytos 8 šeimos, vaiko teisių pažeidimų nenustatyta: „Tėvams dar kartą primintos teisės ir pareigos bei atsakomybė už netinkamą ar nepakankamą vaikų priežiūrą, suteikta informacija, kur kreiptis pagalbos. Vaikams buvo įteiktos atminimo dovanėlės: spalvinimo knygutės bei atšvaitai, kad vaikai tamsiuoju paros metu būtų matomi ir saugūs.“
 
Pasak, D.Žakario, vaiko teisių apsaugos specialistai Aurimas Bagavičius ir Eglė Lazdauskienė kartu su pareigūnais Donatu Šimkumi ir Jūrate Beržinskiene lankėsi riziką patiriančiose, socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose. Taip pat šeimose, kurioms taikoma atvejo vadyba, teikiamos socialinės paslaugos. 

 

Nutarta, kokių priemonių imtis siekiant padėti socializuotis priežiūroje esantiems vaikams

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajone specialistai susitikime su Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus Kretingos rajone specialistais aptarė vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, numatė bendradarbiavimo perspektyvas.

Pasak Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kretingos rajone lakinai patarėjos pareigas einančios Rasos Piekienės, susitikime dalintasi aktualia informacija: „Pristatyta vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka bei naujo teisinio reglamentavimo, susijusio su vaiko teisių apsauga, įgyvendinimo aktualijos. Probacijos specialistės Živilė Budginienė ir Rūta Andriušienė papasakojo apie Probacijos tarnybos priežiūroje esančių nepilnamečių situaciją“.

Susitikimo metu, R. Piekienės teigimu, siekiant užkirsti kelią nepilnamečių teisių pažeidimams nuspręsta įgyvendinti pirmą bendrą prevencinę priemonę: „Nutarta apsilankyti nepilnamečių gyvenamosiose vietose ar mokymosi įstaigose siekiant nepilnamečių, esančių Probacijos tarnybos priežiūroje, palankios socializacijos“.

Nuo šiol mūsų svetainėje nuolat skelbiama informacija apie pasibaigusius, vykstančius ir vyksiančius įvadinius dešimties temų mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK) bei šešių temų artimųjų giminaičių rengimo mokymus. Juos veda atestuoti socialiniai darbuotojai įstaigose, teikiančiose globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, visose šalies savivaldybėse. Mokymų datas, laiką ir vietą galima rasti skyriuje „Globėjų ir įtėvių mokymas“ – „Įvadiniai globėjų ir įtėvių mokymai“.  

Kviečiame visus kuo plačiau dalytis! (vaizdo klipas)

Kas bendro tarp grupės „The Beatles“ nario, gitaristo, dainų kūrėjo, aktorius Džono Lenono, JAV verslo magnato ir išradėjo, vieno „Apple“ kompanijos įkūrėjų Styvo Džobso, vienos įžymiausių XX amžiaus kino žvaigždžių, aktorės Merilin Monro ir pirmojo demokratiškai išrinkto Pietų Afrikos Respublikos prezidento, apdovanoto Nobelio taikos premija Nelsono Mandelos? Visi jie buvo įvaikinti. Dėl jų pasaulis tapo gražesnis. Priimkime vaikus į savo šeimas. Vaikų namus palikime praeityje. Kviečiame visus kuo plačiau dalytis žinia:

 

 

Padėkite vaikams sunkiu momentu – tapkite budinčiu globotoju (vaizdo klipas)

Kasmet keli šimtai vaikų patenka į krizines situacijas savo šeimose. Padėkite vaikui sunkiu metu - tapkite budinčiu globotoju. Budintis globotojas - tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Kviečiame žiūrėti ir dalintis budinčiais globotojais tapti kviečiančiu vaizdo klipu:

Nėra didesnės vertybės už šeimą ir nieko nėra svarbiau už vaiko balsą (vaizdo klipas)

Nuo liepos 1 d. pradėjus veikti naujai, mažųjų Lietuvos piliečių interesus labiau apsaugančiai vaiko teisių apsaugos sistemai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų šešiasdešimties Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos „YouTube“ paskyroje galite pamatyti tarnybos klipą:

Įvaikinimo statistika

2017 metais įvaikinti 139 tėvų globos netekę vaikai.
Lietuvos gyventojai įvaikino 92 vaikus.
47 vaikus įvaikino Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje arba užsienyje, bei užsienio piliečių šeimos.
2016 metais įvaikinti 157 tėvų globos netekę vaikai. Lietuvoje gyvenančios šeimos įvaikino 90 vaikų, o užsienyje gyvenančios lietuvių, mišrios ir užsieniečių šeimos – 67 vaikus.

Tarnyba įgyvendina institucinės globos pertvarkos projektą

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2015 m. lapkričio mėnesio įgyvendina institucinės globos pertvarkos projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (toliau – Projektas). Jo tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimui ir įgyvendinimui Lietuvoje.

Aktualu

Vaiko teisių apsauga

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta, jog vaiko teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje užtikrina valstybė ir jos institucijos, vietos savivaldos institucijos, visuomeninės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga.

Sistema Lietuvoje
Ginčai dėl vaiko
Socialinės rizikos šeima
Vaikus priimantys asmenys

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
SISTEMOS PERTVARKA

Siekant sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, nuo š.m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja, mažųjų interesus labiau apsaugosianti vaiko teisių apsaugos sistema. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie dirba pagal vienodus standartus – vienijančias vertybes ir tikslus, formuojama tokia pati teisės taikymo praktika, vykdomi vieningi, aiškūs ir konkretūs veiksmai atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje. Skaityti daugiau

 

Įvaikinimas ir globa

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Įvaikinimas
Globa
Globėjų ir įtėvių mokymas
Vaikų globos įstaigos

X