DĖMESIO! Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) administracija Vilniuje kraustosi į naujas patalpas - iš A. Vivulskio g. 13 į Labdarių g. 8.

Dėl kraustymosi galimi ryšio, tiek interneto, tiek stacionarių telefonų, sutrikimai, todėl prašome kantrybės ir supratingumo šiomis dienomis, jeigu nepavyktų operatyviai susisiekti su Tarnybos administracijos darbuotojais.

Apie tarnybą

Projektas „Pasirengimas vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai“

Projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-02-005 „Pasirengimas vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai“ yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto partneris: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba)

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.03.22 – 2020.04.30

Projekto biudžetas: 90 366,26 Eur

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas - pasirengti sklandžiam vaiko teisių apsaugos sistemos darbui po pertvarkos.

Projekto metu bus parengtas mobiliųjų komandų darbo organizavimo aprašas ir mobiliųjų komandų narių kompetencijos tobulinimo programa. Siekiant užtikrinti vienodą standarto laikymąsi ir žinių perdavimą, pagal sukurtą standartą projekto metu bus apmokyti mobiliųjų komandų bei po vieną darbuotoją iš kiekvieno Tarnybos regioninio padalinio bei du darbuotojai iš centrinio Tarnybos padalinio (iš viso 50 darbuotojų). Iš projekto lėšų bus parengti vaiko teisių apsaugos sistemos vidiniai regiono mokytojai (iš viso 46), kurie įgiję kompetencijas, pagal parengtą programą apmokys visus kitus vaiko teisių apsaugos sistemos darbuotojus visuose regionuose. Vidinių mokytojų parengimas užtikrins nepertraukiamą ir tęstinį žinių perdavimą visiems esamiems ir po centralizacijos būsimiems Tarnybos darbuotojams (iš viso 544 darbuotojams).

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į vyr. specialistę Aną Buzarevič, tel. nr. 8 5 2431160, el.p. ana.buzarevic@vaikoteises.lt

X