Statistika

GALIMI ĮVAIKINTI VAIKAI

            

        2018-12-31 duomenimis, siūlomi įvaikinti 552 galimi įvaikinti vaikai.  

 

 

0-3

4-6

7-9

10-17

Iš viso:

LR piliečių šeimoms

22

24

26

57

129

Sprendžiamas tarptautinio įvaikinimo klausimas

2

-

6

   35

43

LR piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra LR pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenančių užsienyje ir užsienio valstybių piliečiams

2

-

1

1

4

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, siūlomi įvaikinti konkrečioms užsienio valstybių piliečiams

5

2

3

3

13

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių, siūlomi įvaikinti užsienio valstybių piliečiams

10

30

46

277

363

 

 

NORINČIŲ ĮVAIKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠAS

 

2018-12-31 duomenimis, Tarnybos tvarkomame Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąraše buvo 153 pageidaujančios įvaikinti šeimos ar asmenys (141 sutuoktinių poros ir  12 nesusituokusių asmenų). Iš jų: 

  • 21 šeima (asmenys) sutiko įvaikinti pasiūlytus vaikus arba globoja ketinamus įvaikinti vaikus,  
  • 7 šeimos (asmenys) jau pateikė dokumentus teismui dėl įvaikinimo,  
  • 46 šeimos turi kliūčių, trukdančių įvaikinti (sprendžiamas vaiko teisinis statusas ar kitos priežastys),  
  • 2 šeimoms pateikti siūlymai įvaikinti, 
  • 77  šeimos (asmenys) laukia vaikų pasiūlymų įvaikinti. 

 

 

ĮVAIKINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, NUOLAT GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

2018-12-31 duomenimis,  84 šeimos (sutuoktinių poros) ir 7 nesusituokę asmenys (moterys) įvaikino 103 tėvų globos netekusius vaikus. Įvaikintos 47 mergaitės ir 56 berniukai. 81 įvaikintas vaikas buvo nuo 0 iki 3 metų amžiaus, 15 vaikų nuo 4 iki 6 metų amžiaus,  3 įvaikinti vaikai – 7-9 metų amžiaus bei 4 įvaikinti vaikai nuo 10 iki 14 metų amžiaus.

 

SUTUOKTINIO VAIKO ĮVAIKINIMAS

 

2018-12-31 duomenimis, 26 vaikus įvaikino biologinės (-nio) motinos / tėvo 23 sutuoktiniai. Įvaikinti: 1 vaikas 0-3 metų amžiaus, 8 vaikai – 4-6 metų amžiaus, 6 vaikai – 7-9 metų amžiaus, 7 vaikai – 10-14 metų amžiaus ir 4 vaikai – 15-17 metų amžiaus

 

NORINTYS ĮVAIKINTI ASMENYS, KURIŲ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA YRA UŽSIENIO VALSTYBĖJE, UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS, KURIŲ NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA YRA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

 

2018-12-31 duomenimis, Apskaitoje – 23 šeimos. Iš jų 1 mišri šeima (lietuviai gyvenantys užsienyje), gyvenanti užsienyje, bei 1 mišri šeima, gyvenanti Lietuvoje.

 

 

UŽSIENIEČIŲ IR NUOLAT UŽSIENYJE GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ ĮVAIKINTI VAIKAI

 

2018-12-31 duomenimis, 39 Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsienio valstybių piliečių šeimos įvaikino 56 be tėvų globos likusius vaikus, iš jų 21 mergaitę ir 35 berniukus.

 

Šalis

Įvaikintų vaikų skaičius

Italija

34

Airija

-

Kanada

8

Švedija

7

JAV

3

Naujoji Zelandija

-

Ispanija

-

Prancūzija

-

Lietuva

4

Iš viso:

56

 

      

Įvaikintų vaikų amžiaus grupės

 Skaičius

0–3 m.

12

4–6 m.

20

7–9 m.

21

10–14 m.

3

15–17 m.

-

Iš viso:

56

 

                           

Vaikų skaičius šeimoje

Šeimų kiekis

1

25

2

11

3

3

4

 

Iš viso:

39

 

X