Vaikų globos įstaigos

Savanorystės programa

Šalies studentai kviečiami savanoriauti vaikų globos namuose!

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pradeda įgyvendinti savanorystės skatinimo iniciatyvą, kviečiančią aukštųjų mokyklų studentus savanoriauti vaikų globos institucijose. Prekybos centruose pasirodė sąsiuviniai studentams, kuriuose esantis skelbimas kviečia jaunuolius skirti savo dėmesį ir laiką vaikų namų globotiniams.
38 Lietuvos vaikų globos namai pareiškė norą dalyvauti savanorystės skatinimo programoje. Dalis vaikų globos namų jau bendradarbiauja su savanoriais, kurie padeda vaikams ruošti pamokas bei užsiima su jais popamokine veikla.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su vaikų globos namais parengė bendras Savanoriškos veiklos vaikų globos namuose gaires ir pavyzdinę savanoriškos veiklos sutartį.

Vaikų globos namai, pageidaujantys dalyvauti savanorystės skatinimo programoje

X