Naujienos

Vaiko teisių apsaugos specialistai Pagėgių savivaldybės vaiko globos centre aptarė praėjusių metų veiklos rezultatus

Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Pagėgiuose Lina Augustinavičiūtė ir vyriausioji specialistė Sandra Krakienė susitikime su Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro atstovais aptarė praėjusių metų globos centro veiklą, tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo perspektyvas.

Pasak Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjos Pagėgiuose L. Augustinavičiūtės, pasitarimo metu aptarta dokumentų valdymo sistema, keitimosi informacija galimybės: „Susitikimo metu prieita prie bendros išvados artimiausiu metu inicijuoti susitikimą su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkais, Pagėgių savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais siekiant betarpiško visų institucijų bendradarbiavimo apsaugant geriausius vaikų interesus.“

Susitikime dalyvavo Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro direktorė Elena Pūtienė, koordinatorė Virginija Ramašauskiene, GIMK (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos) specialistės Asta Lankauskienė ir Nijolė Laugalienė.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga - švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

 

X