Naujienos

Aktualūs vaiko teisių apsaugos sistemos statistiniai duomenys

Teikiame oficialius naujausius Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos statistinius duomenis.

Grafiškai pavaizduotoje informacijoje pateikiami pirmų keturių mėnesių, kai veikia naujoji vaiko teisių apsaugos sistema, duomenys, tarp kurių gautų pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus skaičiai, vaikų, dėl kurių gautas pranešimas ir kurių grėsmės vaikui lygis buvo vertintas, skaičiai, vaikų, kurių grėsmės vaikui lygis nenustatytas (pranešimas nepasitvirtino) skaičius, nustatytų I ir II grėsmės vaikui lygių skaičiai, grąžintų vaikų skaičiai ir šių rodiklių dinamika.

Iki 2018 m. liepos 1 d. įstatymuose nebuvo numatytas grėsmės vaikui lygio vertinimas bei paėmimas iš vaikui nesaugios aplinkos kaip laikina apsaugos priemonė iki bus įvertintas grėsmės vaikui lygis, dėl to negalima lygiaverčiai palyginti situacijos prieš ir po. Taigi už laikotarpius iki naujos vaiko teisių apsaugos sistemos įsigaliojimo pateikiami kelerių metų nustatytų laikinųjų globų duomenys.

Kas mėnesį atnaujinama statistinė informaciją bus galima rasti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos interneto svetainėje skilties „Veikla“ rubrikoje „Statistika“.

X