Naujienos

Alytuje tartasi dėl vaiko teisių specialistų ir Globos centro bendradarbiavimo stiprinimo

Alytaus miesto savivaldybėje vykusiame pasitarime, dalyvaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus komandos narėms, tartasi globos organizavimo ir bendradarbiavimo stiprinimo klausimais.

Susitikime su Globos centro funkciją vykdančių Alytaus vaikų globos namų direktoriumi Romučiu  Žebuoliu, socialinių programų koordinatore Daiva Žemaitaityte, globos koordinatore Rita Jankauskiene, socialine darbuotoja Aušra Patinskiene laikinai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovės pareigas einanti Žaneta Abromaitienė bei vyriausioji specialistė Alytaus mieste Rima Kundrotienė pristatė vaiko teisių apsaugos sistemos naujoves, aptarė vaiko teisių apsaugos situaciją Alytaus mieste.

„Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos, pirmiausia ieškome galimybės vaiką apgyvendinti pas jo giminaičius ar kitus emociniais ryšiais su vaiku susijusius asmenis (pavyzdžiui, krikštatėvius), jei jie geba ir gali tinkamai juo pasirūpinti, jei tokios galimybės nėra – pas profesionalius, tam specialiai paruoštus globėjus. Džiaugiamės, kad Alytuje turime galimybę laikinai tėvų globos netekusius vaikus patikėti socialinių globėjų globai“, – sakė Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovė Žaneta Abromaitienė. Vaiko teisių apsaugos specialistės susitikime taip pat ypač akcentavo nepertraukiamo bendradarbiavimo svarbą vaikų gerovei užtikrinti.

Pasitarime aptarta Globos centro veikla. Socialinių programų koordinatorė Daiva Žemaitaitytė akcentavo, kad Alytaus mieste didelis dėmesys skiriamas globėjų, įtėvių paieškai. Šiuo metu renkama nauja grupė asmenų, norinčių tapti globėjais, įtėviais, mokymai prasidės rugsėjo pabaigoje.

Globos centras bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas šeimoms, organizuoja tėvų ir vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa, susitikimus, centre teikiama psichologo pagalba globėjams, globojamiems (rūpinamiems) vaikams.

Tarnybos žiniomis, Alytaus Globos centre dirba 6 socialiniai globėjai.

X