Naujienos

Ar galima palikti vieną vaiką namuose, be suaugusiojo jį išleisti į mokyklą?

Tokių ir panašių žmonių klausimų, prasidėjus mokslo metams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba gauna nemažai ir telefonu, ir elektroniniu paštu.

Tarnyba pabrėžia, kad šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai kol kas nereglamentuoja, nuo kada, kuriam laikui ir kokio amžiaus vaikus galima palikti vienus namuose ar išleisti juos vienus į mokyklą. Visais atvejais už vai­ko sau­gu­mą ir jo poreikių tenkinimą yra at­sa­kin­gi tė­vai (globėjai). Jie gali palikti vienus namuose ar išleisti be suaugusiojo į mokyklą tik vaikus, gebančias savarankiškai pasirūpinti savimi, žinančius ir suvokiančius tam tikrą tvarką ir taisykles, galimas situacijas ir pavojus tiek namuose, tiek gatvėje. Pirmiausia suaugusieji turi įvertinti vaiko amžių, brandą, psichologinį pasiruošimą būti vienam be pilnamečio asmens priežiūros, įgūdžius, ar jis, vienas likęs namuose arba išėjęs į mokyklą, nekels pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Taip pat svarbu įvertinti ir aplinką, kurioje vaikas bus vienas. 

O kiekvieno žmogaus, įtariančio, kad kaimynų, pažįstamų ar kitų asmenų namuose be suaugusiojo paliekamas ar išleidžiamas vienas į mokyklą vaikas, galbūt negalintis savimi pasirūpinti, pareiga – apie tai informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Jo specialistai apsilankytų tokio vaiko gyvenamojoje vietoje, išsiaiškintų situaciją ir, esant reikalui, imtųsi priemonių, kad būtų apgintos nepilnamečio teisės bei geriausi interesai.

Priėmus naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, būtų nustatoma amžiaus riba, iki kurios vaiko negalima palikti vieno – šešeri metai. Tėvai turėtų pasirūpinti, kad jų atžalos iki šešerių metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14-kos metų asmenų priežiūros. Įstatymas įsigaliotų nuo 2018 metų liepos mėnesio.

X