Naujienos

Duomenys parodė, jog dauguma savivaldybių specialistų nusiteikę dirbti naujoje vaiko teisių apsaugos sistemoje

Renkant savivaldybių duomenis, paaiškėjo, kad 90 proc. šiuo metu dirbančių Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų ir vadovų ketina dirbti ir naujoje, centralizuotoje vaiko teisių apsaugos sistemoje. 

Iki šiol atsakymus yra pateikusios 52 savivaldybės. Kitų savivaldybių atsakymų laukiama šią savaitę. Toms savivaldybėms, kurios kreipėsi dėl detalesnių paaiškinimų, bus atsakyta į iškilusius klausimus atskirai, kad darbuotojai galėtų priimti sprendimus.

Atkreipiame dėmesį, kad šiemet ir pernai visas 60 savivaldybių aplankė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VVTAĮT), kuri taps centrine vaiko teisių apsaugos įstaiga, atstovai. Kalbamasi buvo ne vien su administracijos vadovais, bet ir su Vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS) darbuotojais. VVTAĮT papildomai surengė tris regioninius susitikimus su visų savivaldybių VTAS vedėjais ir dar tris – su socialinės paramos skyrių vedėjais bei Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais.

Po centralizacijos nepasikeis pagrindinės VTAS darbuotojų darbo sąlygos, tokios kaip darbo užmokestis (darbuotojams paliekami esami pareigybių lygiai ir kategorijos bei pareiginių algų koeficientai, taip pat turimos kvalifikacinės klasės), darbo vieta atitinkamoje teritorijoje ir pagrindinės funkcijos. Visa tai buvo pranešta ir vizitų į visas savivaldybes metu, ir informaciniais pranešimais savivaldybių darbuotojams. Kai kuriems darbuotojams iš dalies keisis šiuo metu jų vykdomos funkcijos, tačiau visos jos susijusios su vaiko teisių apsaugos užtikrinimu.

Siekiama atsakyti į klausimus ne vien dėl pareigybių, tolimesnio darbo organizavimo, bet ir dėl to, kaip bus perduodamos skyriaus patalpos, bylos, biuro įranga. Su kiekviena savivaldybe VVTAĮT sudaro ar dar sudarys skirtingas sutartis. Atlikta savivaldybių VTAS žmogiškųjų išteklių analizė, vyko susitikimai su Valstybės tarnybos departamento bei Darbo inspekcijos atstovais dėl sklandaus darbuotojų perkėlimo.

Šių metų balandžio–birželio mėn. bus surengti VTAS darbuotojų mokymai dėl grėsmės lygių vaikui nustatymo, atvejo vadybos, mobilių komandų veikimo.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių apsaugos sistema taps centralizuota: deleguota (perduota savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcija keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba taps centrine valstybine vaiko teisių apsaugos institucija, o dabar savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai – šios institucijos darbuotojais ir dirbs pagal vienodus standartus.

Vaiko teisių apsaugos pertvarkos tikslas – sukurti nepertraukiamai visą parą veikiančią sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos apsaugant ir ginant kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus formavimą ir taikymą valstybėje, bei efektyvesnę šios funkcijos įgyvendinimo valstybės priežiūrą.

X