DĖMESIO! Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) administracija Vilniuje kraustosi į naujas patalpas - iš A. Vivulskio g. 13 į Labdarių g. 8.

Dėl kraustymosi galimi ryšio, tiek interneto, tiek stacionarių telefonų, sutrikimai, todėl prašome kantrybės ir supratingumo šiomis dienomis, jeigu nepavyktų operatyviai susisiekti su Tarnybos administracijos darbuotojais.

Naujienos

Įstaigos globojamiems vaikams turi užtikrinti turiningą laisvalaikį

Globos įstaigų ir kitų su vaikais dirbančių institucijų rūpestis – turiningas nepilnamečių užimtumas vaikų globos namuose. Ne kartą pastebėta ir akcentuota, kad neturėdami įdomių pasiūlymų laisvalaikiui globos namuose, auklėtiniai pasišalina iš įstaigos, susiranda draugų gatvėje, laiku negrįžta. Vienas iš vaiko teisių apsaugos specialistų darbų – paraginti vaikų globos namus, kad laisvas vaikų laikas būtų turiningas ir vaikams būtų malonu vakarus leisti saugioje aplinkoje.

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vedėjas Donatas Žakaris ir patarėja Radviliškio rajone Larisa Paurienė susitiko su Radviliškio rajono policijos komisariato vadovu Linu Valiumi. Taip pat pasitarime dalyvavo ir Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Aivaras Kardašius. Paliesta labai svarbi problema – iš Radviliškio vaikų globos namų ,,Nykštukas‘‘ savavališkai pasišalina vaikai.

,,Svarbiausia mums pokalbio tema - vaikai, be leidimo pasišalinantys iš šios globos įstaigos. Keli vaikai bėga. Jiems 15-17 metų. Paprastai bėga tie patys vaikai. Laimė, jie nėra padarę kokių nusikalstamų veikų ar patekę į nusikaltėlių pinkles. Mums labai svarbu, kad vaikai būtų saugūs, kad įstatyminiai atstovai tai užtikrintų‘‘, – sako  Šiaulių apskrities VTAS vedėjas Donatas Žakaris.

Situacija, pabėgus vaikui dažniausiai būna tokia pati. Kai vaikas į globos įstaigą negrįžta iki 22 valandos, globos namai kreipiasi į policiją. Beveik visais atvejais policija ir globos namai žino, kur yra vaikai, nuvažiuoja ir juos parsiveža. Dažniausiai ieškoti vaikų važiuoja pareigūnai.

,,Vaikai vakarais išeina į miestą, dažniausiai pas draugus ir ten pasilieka. Globos namų darbuotojai turi pasirūpinti, kad vaikai vakarus praleistų saugioje aplinkoje, turėtų kuo užsiimti. Globos namai turi žinoti, ką čia augantys vaikai mėgsta, kokios veiklos juos domina. Taip pat būtina daryti viską, kad pavyktų su vaikais susitarti ir šie laiku grįžtų‘‘,- sako Donatas Žakaris.

,,Vaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS) turi daug pastabų institucijos vadovams. ,,Nykštuke‘‘ vaikų skaičius sumažėjo, todėl yra galimybė kiekvienam vaikui, kai reikia, skirti pakankamai dėmesio – svarbu, kad būtų kontaktas su vaiku. Tokios rekomendacijos jau parašytos. Kai kuriems vaikams jau priskirti atsakingi darbuotojai. Dar rekomendavome įžvelgti vaikų gebėjimus ir nukreipti į papildomas ugdymo veiklas, sportą, meną, muziką. Tuos vaikus, kuriems jau yra 16 metų, galima įdarbinti. Pernai keli vaikai dirbo pas ūkininkus. Taip galėtų būti ir šiemet. Tai irgi padeda vaikus motyvuoti tinkamai elgtis‘‘,- sako  Larisa Paurienė, Šiaulių apskrities VTAS patarėja Radviliškio rajone.

 Panašių susitikimų dėl iš globos namų savavališkai pasišalinančių vaikų anksčiau buvo ir Šiauliuose. ,,Vaikas globos įstaigoje turi jaustis saugus, jausti rūpestį juo, žinoti, kur kreiptis iškilus sunkumams, turėtų su kuo pasikalbėti. Šį darbą su auklėtiniais turėtų dirbti vaikų globos namuose dirbantys specialistai. Svarbu ryšys, pokalbis su vaiku, emocijų atpažinimas, gebėjimas rasti tinkamiausius bendravimo su vaiku būdus. Pokalbių, kodėl vaikas pasirenka pasišalinti iš globos įstaigos nereikėtų atidėti vėlesniam laikui, svarbu išsiaiškinti priežastis tuojau pat. Jei vaikas nenori kalbėti, ar jam sunku reikšti mintis, galbūt reikėtų patarti, kad savo jausmus ir tai, ką galvoja, parašytų ant popieriaus lapo? Būdų yra įvairių. Tikri ir nuoširdūs pokalbiai su vaikais yra lyg vaistai‘‘, - sako Erna Šimkutė, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Šiaulių miesto savivaldybėje.

Pasak kalbintų Šiaulių apskrities VTAS atstovų, nereikėtų pamiršti nustatyti vaikams taisykles ir ribas, kas yra be galo svarbu vaikui. Vaikų globos namai turi taisykles, tačiau ar jos veiksmingos? Kaip jos kuriamos? Svarbu, kad taisyklės būtų kuriamos kartu su vaikais, išklausoma jų nuomonė. Negalima pamiršti, kad kol vaikas buvo pabėgęs iš globos namų, galbūt atsirado naujų rizikos veiksnių, todėl būtina su vaiku peržiūrėti taisykles, jas pakeisti ar papildyti.

Aptarta, kad globos įstaiga ,,Nykštukas‘‘ turi dirbti taip, kad vaikai būtų sudominti reikiama veikla. Susitikime su policija aptartos ir kito susitikimo temos – aktyviau įtraukti mokyklas ir socialinius darbuotojus, kad jie padėtų tiek vaikams, tiek globos namams. Žinoma, vaikams augti geriausia aplinka - šeima.

X