Naujienos

Jubiliejinis Tarnybos organizuojamas renginys subūrė Tarnybos atestuotus asmenis iš visos Lietuvos

Šiandien Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriuje vyksta kasmet Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuojamas metinis, jau tradiciniu tapęs renginys, skirtas atestuotiems asmenims, įgijusiems teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikiantiems globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.

Šiais metais renginys ypatingas, nes minimas Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programos (GIMK) ir Tarnybos atestuotų asmenų dešimtmečio veiklos jubiliejus.

Šių metų konferencijos tema „Tarnybos atestuotų asmenų ir globos centro veiklos organizavimas vaiko teisių apsaugos sistemos kontekste“, kurioje aptariama, kaip keičiasi GIMK paslaugų teikimas pasikeitus vaiko teisių apsaugos ir vaiko globos (rūpybos) teisiniam reglamentavimui bei pradėjus veikti Globos centrams savivaldybėse.

„Džiaugiuosi, kad visų jūsų iniciatyva ir kilnios veiklos dėka vis daugiau likusių be tėvų globos vaikų, auga globėjų šeimose ir šeimynose. Tikiu, kad nuoširdus globėjų šeimų, įtėvių ir šeimynų bendradarbiavimas su Tarnybos atestuotais asmenimis ir Globos centrais padės rasti bendrus sprendimus, siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus bei paskatins daugiau šeimų pasiryžti globoti, ar įvaikinti likusį be tėvų globos vaiką,“ - sako Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė.

Jubiliejaus proga Tarnybos atestuotiems asmenims, prisidėjusiems prie pačios GIMK veiklos pradžios, įteikti padėkos raštai. „Norėčiau išreikšti padėką už aktyvią veiklą dešimt metų ir daugiau. Dėkojame jums. Jūsų veikla yra labai svarbi, jūs savo sunkiu kasdieniu darbu prisidedate prie žmonių noro globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus,“ – teigia direktorė A. Jakavonienė.

Renginio metu ypatingas dėmesys skiriamas globojamo (rūpinamo) vaiko ir globėjų (rūpintojų) bei budinčių globotojų individualių poreikių vertinimui ir paslaugų organizavimui, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, siekiant užtikrinti geriausius globojamo (rūpinamo) vaiko interesus.  

X