Naujienos

Kaune 24 savivaldybių atstovai supažindinami su vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčiais

Šiandien, lapkričio 21 dieną, Kauno miesto savivaldybėje vyksta trečiasis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuojamas susitikimas su savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjais bei tarpinistitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais. 24 savivaldybių atstovai supažindinami su Vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos modeliu, Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimo projekto naujovėmis, Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizacija, taip pat pristatoma ir aptariama atvejo vadyba, globos centrų funkcijos ir budinčių globotojų sistema.

Tarnybos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai susitikime pabrėžia vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimą ir koordinuotai teikiamų paslaugų tvarkos aprašą, kurį pasirašė trys ministrai – Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ir Sveikatos apsaugos.

Šių metų rugsėjo 28 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d., kuriuo siekiama pertvarkyti vaiko teisių apsaugos sistemą. „Sukursime nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrins vienodą praktiką, apsaugant ir ginant vaiko teises. Pradės veikti kitos kokybės vaiko teisių apsauga. Mūsų siekis - visoje Lietuvoje turėti tuos pačius vertybinius pamatus, aiškų reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, - susitikime pabrėžia Valstybės vaiko teisių pasaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, pažymėdama, kad labai svarbi visų susirinkusių praktika ir bendradarbiavimas, nes įsigaliojus įstatymui, savivaldybėse dirbantys Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai taps centrinės institucijos darbuotojais, tad Tarnyboje dirbs per 550 žmonių. Vaiko teisių apsaugos tarnybos bus pavaldžios centrinei institucijai ir dirbs pagal vieningus standartus.

Susitikime dalyviams pristatoma nauja Tarnybos schema, vyksta praktinės užduotys – darbas grupėme, kuriose dalyviai iš praktinės pusės gali pasižiūrėti, kaip įstatymo pasikeitimai įtakos jų darbą, dirbant su konkrečiais atvejais, siūlydami išeitis, vertindami rizikas, teikdami pasiūlymus bei dalindamasi savo patirtimi ir gerąja praktika. Vyksta diskusijos ir situacijų aptarimai.

Susitikimuose dalyvauja savivaldybių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai.

Susitikimų prezentacijas galite rasti čia:

Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimas Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo kontekste

Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo kontekste

Atvejo vadyba

Vaiko teisių apsaugos sistemos schema

X