Kaune įvairių tarnybų atstovai išreiškė budintiems globotojams palaikymą ir padėką už jų sudėtingą darbą

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai dalyvavo  Kauno miesto Vaikų gerovės centro „Pastogė“ organizuojamoje diskusijoje, į kurią atvyko ir policijos, prokuratūros atstovai, socialiniai darbuotojai bei medikai. Renginyje dalyvavo ir gausus būrys budinčių globotojų. Šios diskusijos siekis buvo suburti įvairių tarnybų specialistus, dirbančius dėl vaikų gerovės, atviram pokalbiui – savo darbinės veiklos patirties pasidalijimui, problemų sprendimo būdų ieškojimui bei bendradarbiavimo galimybių aptarimui. Susitikimo metu buvo akcentuota ir smurto prieš vaikus problema, vieningai ieškota jos sprendimo būdų, išklausytos budinčių globotojų įžvalgos ir klausimai.

Diskusijoje ypatingo dėmesio susilaukė medikų pranešimas, kuriame buvo paaiškinta susirinkusiems, kokiais būdais vadovaujantis jie gali įtarti ir atpažinti prieš vaiką naudojamo smurto atvejus. Buvo išvardyti ir vizualiai pademonstruoti smurto sukeltų lūžių pavyzdžiai, nusakyti sukrėsto vaiko sindromo požymiai, pateikti smurto, sukelto mechaninėmis priemonėmis, atvejai bei išvardintos tipinės su galimu smurtu ir nepriežiūra susijusios  kūno vietos. Medikai džiaugėsi, jog priėmus vaiko teisių apsaugos reformą, jie sulaukia operatyvesnės atsakingų tarnybų reakcijos, leidžiančios suteikti efektyvesnę pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.

Prokuratūros ir policijos atstovai, savo ruožtu, paaiškino, kaip budintys globotojai turėtų reaguoti į pareigūnų kvietimą atvykti į apklausą ar suteikti informaciją dėl globojamų vaikų priežiūros. Teisėsaugos atstovai ragino globėjus bendradarbiauti, kreiptis į juos iškilus bet kokiems neaiškumams, taip pat išreiškė palaikymą ir pasitikėjimą dėl globėjų atliekamo sunkaus ir sudėtingo darbo.

Pasak Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus laikinai einančios vedėjos pareigas Andželikos Vežbavičiūtės, dabartinė situacija vaiko teisių apsaugos srityje verčia tarnybas susivienyti, siekti glaudesnio bendradarbiavimo, dar atsakingiau ir kruopščiau dirbti atsakingą darbą, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko gerovę ir jo teisių apsaugą.