Kelmės globėjams Globėjų dienos proga padovanota ekskursija į Pakruojo dvarą

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) patarėja Kelmėje Vaida Linikienė vyko į nuotaikingą šventę Globėjų dienos proga skirtą padėkoti Kelmės rajono globėjams ir kartu pasidžiaugti mielomis akimirkomis. Kelmės rajono savivaldybėje vaikus globojančioms šeimoms padovanota ekskursija į Pakruojo dvarą.

,,Noriu padėkoti globėjams, kad padedate vaikams, kad kartais atstojate jiems mamas ir tėvelius. Taip pat dėkoju Tarnybos atestuotoms GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) darbuotojoms, Vaiko ir šeimos gerovės centrui, kad rūpinasi globėjais. Malonu, kad globėjai pailsės, pamatys vieną gražiausių Lietuvos vietų“, – sako Vaida Linikienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Šiaulių apskrities VTAS patarėja Kelmės rajono savivaldybėje.

Dešimtį globėjų į ekskursiją palydėjusi GIMK darbuotoja Daiva Zelionkienė patikino, kad kelionė skirta ne problemoms spręsti ar reikalams aptarti, o atsidėkoti ir patirti gerų emocijų.

,,Jeigu globėjai nebus apdovanojami gera nuotaika, tai jie mažiau turės kuo dalintis su globotiniais. Todėl ir nutarėme padovanoti globėjams nuotaikingą kelionę į Pakruojo dvarą. Pabendrausime šaunioje kompanijoje, pasidalinsime gerąja patirtimi. Stengsimės nespręsti jokių problemų, tiesiog mėgausimės emociniu ryšiu, nes bendras tikslas – vaikų gerovė“, – sako Daiva Zelionkienė, Tarnybos atestuota GIMK darbuotoja.

Kelmės rajone yra apie 40 globėjų. Primename, jog šiandien visoje Lietuvoje yra 3812 globėjų šeimų (t.y. 4128 asmenys), kurios globoja 5030 vaikų. Šių metų sausio - birželio mėnesiais vaikus globoti pasirengė dar 59 asmenys, tai yra asmenys gavo teigiamą Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo (GIMK) programos mokytojų išvadą.

Primename, jog asmuo, norintis globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, kurios darbuotojams padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.

Pirmiausia bus vykdomas asmens pradinis įvertinimas.

Tarnybos teritoriniam skyriui atlikus asmens pradinį vertinimą ir priėmus teigiamą sprendimą, asmuo nukreipiamas į savivaldybės teritorijoje veikiantį Globos centrą dėl mokymų ir jo pasirengimo vaiko globai (rūpybai) vertinimo pagal GIMK programą ir išvados parengimo. Mokymus organizuoja savivaldybės teritorijoje veikiantys globos centrai, kuriuose paslaugas teikia pagal GIMK programą Tarnybos atestuoti asmenys.

Mokymai privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, ir jo sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam (neįregistravus santuokos) asmeniui. Pastebėtina, kad vaiko artimiesiems giminaičiams (seneliams, broliams, seserims) mokymai yra rekomenduojami, tačiau neprivalomi. 

Pabaigus mokymus pagal GIMK programą Tarnybos atestuoti asmenys įvertina, ar asmuo yra pasirengęs globoti (rūpintis) tėvų globos netekusį vaiką. Atkreiptinas dėmesys, jog tik gavus teigiamą išvadą apie pasirengimą globoti (rūpinti) vaiką, asmuo gali būti skiriamas globėju (rūpintoju). Globėjų (rūpintojų) mokymai trunka 3 mėnesius, o visa pasirengimo jais tapti procedūra – apie 4,5 mėnesius nuo dokumentų pateikimo.