Pagalba vaikui mokykloje – švietimo atstovų ir vaiko teisių gynėjų rūpestis

Didžiąją dienos dalį mokyklose ir darželiuose praleidžiantys vaikai dažnai patiria tam tikrų problemų, susijusių tiek su jų ugdymo procesu, tiek su asmeniniais dalykais. Nors švietimo atstovai yra įpareigoti įstatymų pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams apie galimus vaiko teisių pažeidimus, neretai tam tikras vaikų elgesys yra traktuojamas klaidingai. Anot vaiko teisių gynėjų, daugelį ugdymo įstaigose kylančių problemų pedagogai gali išsispręsti savarankiškai, pirmiausia išnaudodami savo resursus, o rimtose situacijose priešingai – pasigendama atsakingesnio jų pačių požiūrio ir veiksmų.

„Mes siekiame, kad vaikai ir šeimos, iškilus problemoms ar patyrus sunkumų, gautų reikalingą pagalbą. Jeigu kyla problemų dėl vaiko drausmės mokykloje ar jo praleidinėjamų pamokų – mokyklos darbuotojai turėtų tokio pobūdžio bėdas, visų pirma, bandyti išspręsti savo ugdymo įstaigos ribose, į procesą aktyviai įsitraukdami patys ir iniciatyviai bendradarbiaudami su vaikų tėvais. Nerandant sprendimų, konsultacijas teikiame ir mes “, – bendradarbiavimo esmę su ugdymo įstaigomis paaiškino Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Andželika Vežbavičiūtė.

Anot jos, pastaruoju metu, pastebima įvairių keblumų dėl reagavimo į ugdymo įstaigose kylančias problemas. Dažnai pedagogai vaiko teisių gynėjams patiki spręsti vaikų ugdymo ir elgesio problemas, įvardindami jas vaiko teisių pažeidimais. A. Vežbavičiūtės teigimu, jei vaikas vengia lankyti mokyklą, nesilaiko joje nustatytų elegesio taisyklių, pirmiausia, toks elgesys turėtų būti aptariamas su pačiu moksleiviu ir jo tėvais, o sprendinių ieškoma darbuotojų – mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų – gretose. Jos teigimu, minėtos problemos mokykloje neturėtų būti prilyginamos vaiko teisių pažeidimams.

Pasak A. Vežbavičiūtės, kiek kitokie sunkumai išryškėja situacijose, kai apie galimai pažeistas vaiko teises pedagogai nutyli arba informuoja vaiko teisių gynėjus pavėluotai. „Pasitaiko atvejų, kai apie namuose smurtą patyrusį vaiką iš ugdymo įstaigų atstovų sužinome tik po kelių dienų nuo įvykio pradžios. Į kiekvieną vaiko teisių pažeidimą mes privalome reaguoti nedelsiant, tad net ir viena ar dvi pradelstos dienos gali turėti skaudžių pasekmių, jeigu nėra užtikrinami efektyvūs savalaikiai veiksmai“, – pabrėžė A. Vežbavičiūtė susitikime su švietimo atstovais.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nurodyta, jog švietimo įstaigų darbuotojai, turintys pagrįstos informacijos apie daromą ar galimai padarytą nusikalstamą veiką vaiko atžvilgiu, privalo nedelsdami apie tai informuoti policiją ir (ar) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių. 

Dianos Raimondos Barauskienės, Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniosios patarėjos teigimu,  vaiko teisių apsaugą būtina užtikrinti visose srityse, o švietimo – ypatingai. Tad bendradarbiavimas tarp vaiko teisių apsaugos specialistų ir švietimo bendruomenės turi vykti sklandžiai ir aktyviai, siekiant, jog vaikas mokykloje ar darželyje gautų ne tik reikiamų žinių, bet ir būtų tinkamai pasirūpinta jo poreikiais bei interesais.

Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Asta Keruckė ir Ona Visockienė sutiko, jog artimiausiu metu ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai turėtų susitikti su vaiko teisių gynėjais individualiai, jog galėtų išsakyti ugdymo procese patiriamus rūpesčius bei problemas. Pasak savivaldybės atstovių, pedagogai jaučiasi tvirčiau, kai tam tikrose situacijose vaiko gerovės srityje jie gali konsultuotis ir tartis su vaiko teisių apsaugos specialistais.