Naujienos

Pagalbos vaikams linija švenčia aštuonerių metų sukaktį!

Šiandien Pagalbos vaikams linija (PVL) mini aštuntus veiklos metus. PVL įsteigta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje 2009 m. rugsėjo 14 d. 

PVL konsultantai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius telefonu, kurie paskambina nemokamu numeriu 116 111 (visais atvejais pirmiausia atsiliepia VšĮ Vaikų linija; reikalui esant, ši įstaiga skambučius perduoda PVL), elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.ltskyrybos@pagalbavaikams.lt, tiesiogiai internetu bei inicijuoja reikalingą pagalbą.

Jau aštuonerius metus PVL suteikia vaikams galimybę būti išklausytiems ir išgirstiems, operatyviai imasi veiksmų, jei jiems reikalinga pagalba, bei siekia užtikrinti geriausius vaikų interesus.

TIKSLAS
PVL tikslas – sustiprinti vaiko teisių apsaugą Lietuvoje bei padidinti informacijos apie socialines paslaugas sklaidą ir prieinamumą.

KONSULTUOJAMA, ORGANIZUOJAMA PAGALBA
PVL konsultantai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius, kurie kreipiasi nemokamu telefonu 116 111 dėl vaikų, kada reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba (vaikas patiria smurtą mokykloje ar namuose, yra neprižiūrimas, mato kitą skriaudžiamą vaiką ar kt.). Jei būtina, su paskambinusio asmens sutikimu inicijuojamas pagalbos vaikui teikimas. Pavyzdžiui, telefonu bei raštu susisiekiama su mokyklomis, savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriais, Švietimo skyriais, policija ir kitomis įstaigomis. Tokiu būdu kviečiama atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją, prašoma imtis priemonių bei rekomenduojami galimi problemų sprendimo būdai.

Linijos konsultantai į vaikų ir suaugusiųjų skambučius atsakinėja, bendradarbiaudami su VšĮ Vaikų linija, kuri pirmoji atsiliepia į skambučius. Reikalui esant, ši įstaiga skambučius perduoda PVL. Taip pat perduoti atitinkamus skambučius linijai turi galimybę ir Jaunimo (8 800 28888), Pagalbos moterims (8 800 66366) bei Vilties (116 123) linijos. Nuo 2009 m. rugsėjo 14 d. iki šių metų rugsėjo 1 d. PVL atsakė į 75 862 vaikų ir suaugusiųjų skambučius.

Į PVL linijos konsultantus galima kreiptis ir elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt, skyrybos@pagalbavaikams.lt. Suaugę asmenys kreipiasi pagalbos, patarimų dėl patyčias patiriančių vaikų, informacijos apie bendravimo su skyrium gyvenančiais vaikais tvarkos nustatymo, norėdami pranešti apie galimą smurtą šeimose. Tuo tarpu vaikai elektroniniu paštu dažniausiai konsultuojami dėl patiriamų patyčių, minčių apie savižudybę, dėl patiriamo smurto šeimose, santykių su bendraamžiais ir sunkumų su šeimos nariais. Per aštuonerius PVL veiklos metus atsakyta į daugiau nei 950 vaikų ir suaugusiųjų laiškų.

INTERNETO SVETAINĖ
O interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pateikiami fizinio ir seksualinio smurto, patyčių, alkoholio vartojimo ir priklausomybės nuo narkotikų, nėštumo bei sudėtingų šeimos santykių aprašymai, pagrindiniai požymiai bei būdai, kurie padėtų pačiam vaikui ir (ar) jo tėvams spręsti iškilusias problemas, ieškoti, kas ir kaip galėtų padėti.

TIESIOGINĖS KONSULTACIJOS INTERNETU
Taip pat vaikams bei suaugusiesiems sudaryta galimybė bendrauti su PVL konsultantu ir tiesiogiai, prisijungus prie interneto. Toks elektroninis konsultavimas plėtojamas, įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“. Jį vykdo Tarnyba, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

X