Naujienos

Telšiuose sprendžiama, kaip užtikrinti vaikų lavinimąsi ir sveikatos priežiūrą

Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Telšių rajone atstovai Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje susitiko su Telšių Socialinių paslaugų centro Globos centro specialistais bei atvejo vadybininkais.

Pasitarime buvo diskutuojama aktualiais globos (rūpybos) klausimais Telšių rajone, sprendžiamos iškylančios problemos, aiškinamasi jų priežastys ir sprendimo būdai, kurie užtikrintų vaiko teises ir geriausius vaiko interesus.

Telšių rajone šiuo metu yra paruoštos keturios budinčių globotojų šeimos, kiekviena jų gali priimti iki trijų vaikų. Buvo priimtas vieningas sprendimas, kad vaikai paimti iš šeimų, kai nėra artimų giminaičių, ar emociniais ryšiais susijusių asmenų, pirmiausia apgyvendinami budinčių globotojų šeimose. Šiuo metu pas budinčius globotojus laikinai apgyvendinti 5 vaikai.

Pasak Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Telšių rajone patarėjos Almos Tomkevičienės, stengiamasi kuo geriau užtikrinti vaikų teises ir jų interesus: „Kadangi vykdoma institucinė globos pertvarka, tai buvo atkreiptas dėmesys, kad vaikai paimti iš jiems neaugios aplinkos neatsidurtų vaikų namuose, o patektų į šeimai artimą aplinką. Stengiamasi, kad esant galimybei vaikai apsigyventų budinčių globotojų šeimose. Šiuo metu rajone yra keturios budinčių globotojų šeimos, norinčių tapti globotojais yra ir daugiau.“

Susitikimo metu, pasak A.Tomkevičienės, buvo diskutuojama apie tai, kaip vaikams užtikrinti ugdymąsi, sveikatos priežiūrą. „Susitikimo metu kalbėta apie tai, kai vaikams, kurie apgyvendinami globotojų šeimose labiau nutolusiuose nuo miesto centro užtikrinti lavinimąsi toje pačioje mokykloje, kaip užtikrinti vaikų sveikatos priežiūrą.“

Taip pat buvo plačiai diskutuojama apie atvejo vadybos posėdžius, apie būtinumą, apie laikinąsias globas (rūpybas) tėvų prašymu, jų priežiūros vykdymą.

 

Mobiliosios komandos susitikimuose su savivaldybių socialinių reikalų skyrių vadovais – apie efektyvesnę pagalbą šeimoms

Siekiant užtikrinti šeimos poreikius labiausiai atitinkančių paslaugų teikimą, šią savaitę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobiliosios komandos specialistai organizavo susitikimus Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse.

Su šių savivaldybių socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrių vadovėmis Svajone Rainiene, Simona Bikaite, Nijole Silickiene, Judita Simonavičiene aptartas ne tik mobiliosios komandos veiklos spektras, bet ir paslaugų plėtros galimybės savivaldybėse.

„Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos teritorijoje nuo 2018 m. liepos 1 d. intensyviai planuojama, organizuojama ir teikiama mobiliosios komandos specialistų pagalba į krizę patekusioms šeimoms, bendradarbiaujant su savivalda ir jai pavaldžiomis institucijoms. Tokia skubi pagalba šiuo metu yra suteikta 39 šeimoms“, - sako Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Dovilė Burbaitė.

Savivaldybių socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrių vadovės pristatė naujai teikiamas paslaugas vaikams ir šeimoms. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centre, ruošiami asmenys, kurie mokys krizes patyrusias šeimas, kaip išspręsti susidariusias situacijas. Kalvarijoje rugsėjo 1-ąją pradėta teikti socialinę, psichologinę ir vieno mėnesio apgyvendinimo paslaugą krizę patiriančioms šeimoms.

Vilkaviškio rajono savivaldybėje, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms, siūloma daugiau naujų ir naudingų mokymų tėvams, tokių kaip STEP tėvų mokymas, tėvystės įgūdžių mokymas, kursai apie namų tvarkymą, programa besilaukiantiems kūdikio. Kazlų Rūdos savivaldybėje spalį planuojama organizuoti apskritojo stalo susitikimą su šios savivaldybės administracijos vadovais, socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistais paslaugų gyventojams detaliam poreikiui ir jų vystymui aptarti.

Apibendrindami įvykusių susitikimų rezultatus, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobiliosios komandos specialistai pasakojo tikintys tolesnio bendradarbiavimo su savivaldybėmis sėkme, įgyvendinant pasiekiamas ir veiksmingas pagalbos priemones vaikams ir šeimoms.

Pagalbos vaikams linija švenčia devynerių metų sukaktį

Šiandien 9-erių veiklos metų sukaktį mini Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie SADM veikianti „Pagalbos vaikams linija“. Jos konsultantai konsultuoja vaikus bei dėl vaikų besikreipiančius suaugusiuosius, kai situacijai išspręsti reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba.

„Pagalbos vaikams linijos tikslas – sustiprinti vaiko teisių apsaugą Lietuvoje bei padidinti informacijos apie socialines paslaugas sklaidą ir prieinamumą.

„Pagalbos vaikams linija“ Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje nemokamu telefono numeriu 116 111 pagalbą vaikams telefonu teikti pradėjo 2009 m. rugsėjo 14 d. Nuo 2011 m. vasario 14 d. pradėta bendradarbiauti su nevyriausybine organizacija „Vaikų linija“. Taip pat perduoti atitinkamus skambučius linijai turi galimybę ir Jaunimo (8 800 28888), Pagalbos moterims (8 800 66366) bei Vilties (116 123) linijos.

„Vaikų linijos“ konsultantai pirmieji priima skambučius telefono numeriu 116 111 ir, prireikus kitų institucijų ar organizacijų specialistų pagalbos, skambinančiuosius, jiems sutikus, sujungia su „Pagalbos vaikams linija“ tolimesniam pagalbos organizavimui. Į „Pagalbos vaikams liniją“ galima kreiptis ir elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt bei skyrybos@pagalbavaikams.lt. Taip pat vaikams bei suaugusiesiems sudaryta galimybė bendrauti su „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantu tiesiogiai internetu per linijos interneto svetainę www.pagalbavaikams.lt.

Taip pat interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pateikiami fizinio ir seksualinio smurto, patyčių, alkoholio vartojimo ir priklausomybės nuo narkotikų, nėštumo bei sudėtingų šeimos santykių aprašymai, pagrindiniai požymiai bei būdai, kurie padėtų pačiam  vaikui ir (ar) jo tėvams spręsti iškilusias problemas, ieškoti, kas ir kaip galėtų padėti.

„Pagalbos vaikams linija“ suteikia galimybę vaikams ir jiems neabejingiems suaugusiesiems būti išklausytais ir išgirstais, operatyviai imasi veiksmų dėl problemų sprendimo  bei siekia užtikrinti geriausius vaikų interesus. Skambinantys iš „Pagalbos vaikams linijos“ konsultanto gauna ne tik informaciją, kas galėtų padėti, kur kreiptis, bet ir emocinį palaikymą, supratimą, ko kitą kartą reikia, jog asmuo išgirstų jam svarbią informaciją.

„Pagalbos vaikams linijos“ konsultantai su skambinančiojo sutikimu, neminint kas pranešė apie situaciją, kreipiasi į vaiko teisių apsaugos specialistus, mokyklų administracijas, savivaldybių administracijų Švietimo skyrius ir kt., prašant atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją bei imtis priemonių, rekomenduojant galimus problemų sprendimo būdus.

Vaiko teisių apsaugos specialistai, gavę pranešimą, aiškinasi nurodytas aplinkybes, tarpininkauja ir padeda šeimai priimti sprendimus, geriausiai atitinkančius vaiko interesus. Taip pat specialistai inicijuoja reikalingos pagalbos šeimai teikimą (pavyzdžiui, psichologinės, socialinės ar kt.) ir (ar) imasi kitų, teisės aktuose numatytų priemonių vaiko teisėms ir geriausiems interesams užtikrinti.

Praėjusiais metais „Pagalbos vaikams linija“ atsakė į 615 vaikų ir suaugusiųjų, besikreipusių dėl vaikų, skambučių. Kaip pastebi „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantai, vaikai daugiausia praneša apie patiriamą smurtą šeimoje ir patyčias ugdymo įstaigoje, sudėtingus santykius su šeimos nariais. Tuo tarpu suaugusieji dažniausiai kreipiasi dėl smurto prieš vaikus atvejų.

Iš viso nuo veiklos pradžios „Pagalbos vaikams linija“ atsakė į 76 400 vaikų ir suaugusiųjų skambučių, taip pat beveik į 1000 vaikų ir suaugusiųjų laiškų.

 

Tauragės vaiko teisių apsaugos skyrius įgyvendina savižudybių prevencijos projektą

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure prisideda įgyvendinant Šilalės rajono savižudybių prevencinį projektą Šilalės rajone. 

Šia proga Šilalės rajono Visuomenės sveikatos biuro salėje vyko konferencija „Savižudybių prevencijos aktualijos Šilalės rajono savivaldybėje“, kurios metu buvo pristatytas pagalbos teikimo savižudybės atveju modulis (algoritmas), apžvelgti nuveikti darbai savižudybių prevencijos srityje ir aptarta tolimesnė savižudybės rizikos mažinimo veikla.

Pranešimus skaitė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus laikinai vedėjos pareigas einanti Birutė Sragauskienė, Telšių krizių centro direktorė, psichologė Vanda Benaitienė bei projekto koordinatorė, visuomenės sveikatos specialistė Vilma Navardauskienė. Konferencijoje dalyvavo įvairių sričių specialistų.

„Dar vasaros pradžioje parengiau reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmą, supažindinau su juo susirinkusius konferencijos dalyvius. Rajone bandome dirbti pagal sukurtą algoritmą, siekiame, kad savižudybių būtų mažiau“, - sako B.Sragauskienė.

Projekto pagrindinis tikslas - teisingų žinių ir nuostatų formavimas bei pagalbos suteikimas padidėjusios suicidinės rizikos grupėms ir asmenims. Projekto tikslinė grupė - sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai, Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, socialiniai pedagogai, mokytojai, specialiųjų tarnybų pareigūnai, psichologai, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys savo darbinėje veikloje turintys didesnį kontaktą su savižudybės riziką patiriančiais asmenimis ir padidėjusios suicidinės rizikos asmenys.

Projekto įgyvendinimo metu tikslinės specialistų grupės, naudojant standartizuotą ir pasaulyje pripažintą „ASIST“ ir „safeTALK“ mokymų metodiką, buvo mokomos atpažinti savižudybės ženklus ir suteikti pagalbą riziką patiriantiems asmenims.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimo metu sukurta vieninga pagalbos koordinavimo sistema, apimanti įvairių grandžių funkcijas, atsakomybę, informacijos perdavimo ir grįžtamojo ryšio užtikrinimo mechanizmus savižudybių prevencijos srityje, padės sumažinti savižudybių grėsmę Šilalės rajone.

Panevėžio vaiko teisių apsaugos specialistai numato pagalbos kryptis vaikams

Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai lankėsi bendruomeniniuose Vaikų globos namuose „Svajonė“, kur aplankė ten laikinai ir nuolat globojamus nepilnamečius vaikus, bendravo su nepilnamečiais vaikais apie problemas šiuo metu kylančias Bendruomeniniuose globos namuose.

Pasak Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste patarėjos Žanetos Ginaitės vaiko teisių specialistai stengiasi išgirsti vaikus, jų problemas: „Du bendruomeninių globos namų vaikai pakeitė ugdymo įstaigas, todėl šiek tiek nerimavo, kaip jiems seksis mokytis naujose mokymosi įstaigose. Taip pat lankėmės Panevėžio Jaunimo ir Suaugusiųjų mokymosi centre, bendravome su direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei klasės auklėtoja apie vaikų, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės lankomumą, motyvaciją mokytis. Bendravome su vaikais, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės. Sutarėme, kad kilus problemoms dėl pamokų lankymo, vaikų elgesio mokykloje, pavaduotojas ar klasės auklėtoja apie tai informuos tarnybos specialistus.“

Vaiko teisių apsaugos specialistai taip pat dalyvavo Panevėžio Socialinių paslaugų centre vykusiuose atvejo vadybos posėdžiuose. „Aptarėme šeimų problemas, numatėme pagalbos kryptis. Dalyvausime pakartotiniame atvejo posėdyje ir nagrinėsime problemas, tarsimės kaip galima dar padėti šeimoms, kokių paslaugų reikėtų“, - sako patarėja Ž.Ginaitė.

Šilutėje tartasi, kaip geriau apsaugoti vaikų asmens duomenis

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šilutės rajone specialistai dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės organizuotame tarpinstituciniame pasitarime su Šilutės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro, Bendruomeninių šeimos namų, Šilutės socialinio paslaugų centro atstovais.

„Susitikimo metu daug diskutuota, kaip nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų dalintis informacija apie vaiko ir jo šeimos sveikatos priežiūrą su įstaigomis ir institucijomis, dirbančiomis vaiko gerovės srityje“, - sako Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Šilutės rajono savivaldybėje Indra Pranaitienė.

Susitikimo metu patarėja paprašė sveikatos priežiūros įstaigų nedelsiant savo iniciatyva teikti informaciją Vaiko teisių apsaugos skyriui, kai yra pažeidžiamos vaiko teisės.

Pasak patarėjos I.Pranaitienės, taip pat susitarta, kad vaikų, paimtų iš nesaugios aplinkos sveikatos patikrinimas būtų atliktas skubos tvarka.

Tarpinstitucinio pasitarimo metu kalbėta apie būtinybę dalyvauti atvejo vadybos posėdžiuose. „Prieita vieningos nuomonės dėl sveikatos pažymėjimų, išduodamų būsimiems globėjams/įtėviams turinio formuluotės“, - teigia patarėja Indra Pranaitienė.

Patvirtinta Šeimos politikos komisija, į kurią įeis ir Tarnybos ekspertai

Vyriausybė patvirtino Šeimos politikos komisiją, į kurios sudėtį įeis ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ekspertai, bei jos nuostatus.

Komisijos tikslas – užtikrinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos koordinavimą. Šeimos politikos komisija svarstys su šeimos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusius teisės aktų projektus, teiks rekomendacijas institucijoms. Taip pat komisija rengs ir kasmet teiks Vyriausybei šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo apžvalgą.

Institucinę komisijos sudėtį sudarys šešių ministerijų (Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Kultūros, Teisingumo, Vidaus reikalų) ir Vyriausybės kanceliarijos atstovai, taip pat Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ekspertai ir du Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Komisija sudaroma 2 metams. Komisijos pirmininkas – socialinės apsaugos ir darbo ministras, kuris ir tvirtina personalinę komisijos sudėtį.

Tarnybos Viešųjų ryšių ir komunikacijos komanda ieško pastiprinimo darbui regionuose


 

Kviečiame prisijungti prie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos viešųjų ryšių ir komunikacijos komandos!

 

Ieškome iniciatyvių, motyvuotų, atsakingų komunikacijos specialistų darbui Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Telšiuose, Panevėžyje bei Alytuje.

 

 

 

  • Gerai suprantate komunikacijos procesą ir galite užtikrinti kokybišką komunikacijos veikimą
  • generuojate idėjas
  • jums svarbus rezultatas
  • gebate greitai ir kokybiškai dirbti
  • mokate sklandžiai ir įtaigiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu
  • gebate planuoti ir organizuoti savo darbą
  • jums įdomios vaiko teisių apsaugos temos
  • turite darbo patirties viešųjų ryšių, komunikacijos, žiniasklaidos srityse
  • turite aukštąjį išsilavinimą komunikacijos, viešųjų ryšių, žurnalistikos srityse.  

Laukiame jūsų gyvenimo aprašymo iki rugsėjo 24 d. el. paštu: vaiva.arnase@vaikoteises.lt.

 

 

 

X