Naujienos

Grybų šventėje vaiko teisių apsaugos specialistai konsultavo vaiko teisių apsaugos, globos klausimais

Šeštadienį varėniškius ir miesto svečius sukvietusioje tradicinėje Grybų šventėje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus komanda, dalyvaujant ir tarnybos direktorei Alinai Jakavonienei, ne tik išbandė jėgas grybavimo varžybose, bet ir bendruomenei pristatė skyriaus veiklą, konsultavo gyventojus rūpimais vaiko teisių apsaugos, globos klausimais.

Šventė prasidėjo Grybavimo čempionatu, kuriame varžėsi ir vaiko teisių apsaugos specialistų komanda „Trys kelmučiai ir lepeška“. Įsikūrę šventės miestelyje, savo kiemelyje, kartu su kitais dalyviais žygiavo šventinėje nuotaikingoje eisenoje, po kurios užeiti į kiemelį ir pabendrauti pakvietė vaikus ir jų tėvelius.

Kol vaikai piešė, spalvino, dėliojo dėliones, skaitė dovanų gautas iliustruotas vaiko konstitucijas, vaišinosi skanėstais, tėvai sużinojo, kaip galima tapti globėju, rūpintoju, socialiniu globėju.

„Džiaugiamės prisipildę vaikiško džiaugsmo ir pabuvę visi kartu“, - savo ir kolegų vardu sako Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas laikinai einanti Žaneta Abromaitienė.

Daugiau nuotraukų rasite čia.

Vilniuje stiprinamas vaiko teisių apsaugos specialistų ir Globos centrų bendradarbiavimas

Penktadienį Vilniuje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovų susitikime su organizacijų, Vilniaus mieste vykdančių Globos centrų funkcijas, Vilniaus miesto savivaldybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais aptarti Globos centrų Vilniuje veiklos klausimai.

Susitikimo metu diskutuota apie galimybę Globos centrams gauti informaciją apie visus Vilniaus mieste esančius globėjus, Globos centrų bendradarbiavimą su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, savivaldybės administracijos tvarkos klausimais, apimant pagalbos planus, jų atnaujinimą, informaciją apie paslaugų teikimo pabaigą, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių „suporavimo“ tvarką ir kt.

„Sutarėme, kad Savivaldybės administracija kartu su Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi suras būdą, kaip duomenis apie globėjus susisteminti ir perduoti Globos centrams, Globos centrai informaciją apie šeimas iki 2018 metų pabaigos siųs Savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriui, Savivaldybės administracija informuos atvejo vadybą teikiančias organizacijas apie Globos centrus, o Globos centrai laikinosios globos atvejais galės tiesiogiai kreiptis į atvejo vadybininką (pagal gyvenamąją teritoriją)“, – pasakoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Ramunė Žuklijaitė.

Susitikimo metu priimtas sprendimas sudaryti darbo grupę, kuri parengs vaiko ir jo globėjų ar įtėvių „suporavimo“ tvarkos aprašo/rekomendacijų projektą. Darbo grupę sudarys visų susitikime dalyvavusių institucijų bei organizacijų atstovai.

Šiuo metu Vilniaus mieste Globos centro funkcijas vykdo 5 organizacijos: tai „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas, SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos bei viešosios įstaigos – „SOTAS“, „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ ir „Vaikų ir paauglių socialinis centras“.

Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

Zarasų rajone vaiko teisių apsaugos specialistai tobulinasi savižudybių prevencijos srityje

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Zarasų rajone atstovė dalyvavo seminare, skirtame aptarti savižudybių prevencijos klausimus.

Seminaro metu medicinos psichologė Valija Šap pasidalino Kupiškio rajono savivaldybės gerąja patirtimi savižudybių prevencijos srityje, supažindino seminaro dalyvius su tuo, kaip atpažinti savižudybės pavojų, suteikti pirmąją pagalbą ir nukreipti tolimesnės pagalbos link.

Zarasų rajonas - lyderis savižudybių skaičiumi. Siekiant užkirsti kelią savižudybėms rajone pagal tarptautines mokymų programas „Safe TALK“ ir „Asist“ apmokyti apie 150 asmenų, kurie buvo supažindinti su veiksmais, kurių reikia imtis atpažinus galimą polinkį į savižudybę. Programoje numatyti algoritmai, kaip elgtis suaugusiojo arba nepilnamečio savižudybės ar bandymo žudytis atveju.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Zarasų rajone dalyvauja vykdant savižudybių prevencijos programą kartu su Zarasų rajono savivaldybe. Vaiko teisių apsaugos vyriausioji specialistė Jolanta Palionienė yra deleguota į Zarasų rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo komisiją.

„Kiekvienas susiduriame su krizėmis, iš kurių sunku išbristi. Taip pat ir instinktas gyventi yra labai stiprus, todėl žmogus galvojantis apie savižudybę ilgai ryžtasi tokiam žingsniui. Svarbu, kad esantys šalia pastebėtų, pamatytų žmogų, kuriam yra sunku, nebijotų pakalbinti jo. Jeigu asmuo prasitaria apie nenorą gyventi, reikėtų jo atvirai paklausti, ar jis galvoja apie savižudybę. Jeigu atsako, kad ne, tada viskas gerai, gal tiesiog tą dieną jam nuotaika buvo prasta, tačiau jeigu atsako, jog taip, tada reikėtų užmegzti ryšį su žmogumi ir ieškoti pagalbos. Mes turime kontaktus psichologų ir tarnybų, kurios gali padėti. Taip pat skleidžiame informaciją apie pagalbą mokyklose, viešose vietose,“ - sako J. Palionienė.

Vaiko teisių apsaugos specialistai minėjo socialinio darbuotojo dieną

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Skuodo rajone specialistai minėjo Lietuvos socialinių darbuotojų dieną šventėje „Socialinis darbas. Stiprybė - vienybėje“.

Visiems šventėje dalyvavusiems padėkota už jų nuoširdų darbą Skuodo rajono savivaldybėje. Socialinius darbuotojus sveikino, sėkmės ir stiprybės linkėjo Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas, mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Seimo narės Levutės Staniuvienės padėjėja Ingrida Petrošienė. Dėkodamas už ilgametį darbą vaiko teisių apsaugos sistemoje meras skyriaus patarėjai Skuodo rajone Zitai Lenkienei įteikė padėkos raštą.

„Sveikindamas  meras išsakė mintį, jog ir toliau tikisi glaudaus vaiko teisių apsaugos skyriaus ir savivaldybės bendradarbiavimo“, - sako Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Skuodo rajone Z. Lenkienė.

Ketvirtadienį Lietuvos socialinių darbuotojų dieną minėjo ir Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai Jonavos rajone - jie profesinės dienos proga socialinius darbuotojus sveikino Jonavos rajono socialinių paslaugų centre vykusioje šventėje. Čia tą dieną taip pat atidarytos praplėstos ir atnaujintos centro patalpos.

Lietuvos socialinių darbuotojų dienai paminėti skirtoje socialinių darbuotojų konferencijoje Druskininkuose dalyvavo ir naująją vaiko teisių apsaugos sistemą pristatė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Druskininkuose Vaiva Kirkauskienė.

„Reaguojame visą parą į kiekvieną gautą pranešimą apie galimai pažeidžiamas vaiko teises. Prireikus paimti vaiką iš jam nesaugios aplinkos, su šeima darbą pradeda mobilioji komanda, inicijuojama atvejo vadyba, kad šeima gautų reikiamas paslaugas, pagalbą ir vaikui būtų saugu grįžti“, – pasakojo V. Kirkauskienė. Nuo liepos 1-osios Alytaus apskrityje gauta 235 pranešimai apie galimus vaiko teisių pažeidimus, iš nesaugios aplinkos paimta 116 vaikų, iš jų 42-iems nustatytas antras grėsmės lygis.

Konferencijoje aptarta socialinė padėtis Druskininkų savivaldybėje – socialinės paramos situacija, socialinių paslaugų prieinamumas, socialinių paslaugų įvairovė, kompleksinių paslaugų teikimas, aptartas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vaiko teisių apsaugos srityje, darbas su socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis, vaikais, vaikų dienos centrų plėtra. Taip pat aptartas vaiko teisių apsaugos skyriaus ir socialinių darbuotojų (atvejo vadybininkų) bendradarbiavimas taikant atvejo vadybą ir kiti aktualūs klausimai.

 

Kada vaiko fotografijų viešinimas gali virsti vaiko teisių pažeidimu?

Vaiko teisę į atvaizdą ir privatų gyvenimą viešai skelbiant informaciją tiesiogiai užtikrina Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Jame nustatyta, jog siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą renkant ir viešai skelbiant informaciją, draudžiama filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų (rūpintojų) ir paties vaiko sutikimo.

Vaiko atvaizdo panaudojimas nesant bent vieno iš vaiko atstovų pagal įstatymą sutikimo, laikytinas vaiko teisės į atvaizdą pažeidimu. Esant vieno iš vaiko atstovų pagal įstatymą sutikimui, antrasis iš tėvų, nesutinkantis su vaiko atvaizdo panaudojimu, tokį nesutikimą turi teisę ginčyti teismine tvarka bei reikalauti nutraukti veiksmus, susijusius su atvaizdo naudojimu bei prašyti atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

Tačiau net ir esant abiejų tėvų sutikimui, internete paskelbtos vaiko nuotraukos ar vaizdo įrašai neturi žeminti vaiko garbės ir orumo. Bet kuriuo atveju atsakomybė už viešoje interneto erdvėje paskeltus vaiko atvaizdus tenka pirmiausia vaiko  tėvams ar globėjams, todėl už neatsakingą vaiko atvaizdo naudojimą tėvams ar globėjams gali būti taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

Galimi pavojai vaiko privatumui - tapatybės vagystė, elektroninis sukčiavimas, duomenų išviliojimas, elektroniniai grasinimai, patyčios, seksualinis viliojimas, elektroninis persekiojimas, neteisėtas asmens duomenų ar atvaizdo naudojimas, nepageidautini pranešimai. 

Svarbu įvertinti konkrečios nuotraukos (atvaizdo) pobūdį, ar tikrai būtina ją skelbti ir kokiu tikslu tai daroma. Taip pat atidžiai pasirinkti socialinius tinklus, kuriuose bus skelbiamos vaiko nuotrauka (atvaizdas). Jei įmanoma nustatyti socialinio tinklo naudotojų grupę, kuri galės matyti vaiko nuotrauką (atvaizdą). Kartu siūlytina internete skelbti „prastesnės kokybės“ nuotraukas, arba nuotraukas, kurios gali būti žymimos vandens ženklais, arba pateikiamos mozaikos stiliumi, arba programiniu kodu uždrausti nuotraukų kopijavimą bei imtis kitų prieinamų nuotraukos plagiavimo apsaugos priemonių.

Be to, vaikai gali būti fotografuojami ir filmuojami tik tinkamai apsirengę. Iš jų neturi būti šaipomasi bei kitaip žeminama jų garbė ir orumas. Taip pat reikia įvertinti, kokią įtaką nuotrauka ar vaizdo įrašas gali turėti vaikui augant ir keičiantis jo asmenybei. Rekomenduotina pasiklausti paties vaiko nuomonės, jei jis sugeba ją suformuoti, ar jis sutinka ir nori, kad jos nuotraukos būtų talpinamos viešoje interneto erdvėje. Tais atvejais, kai vaiko nuomonė skiriasi nuo tėvų nuomonės, turi būti vadovaujamasi vaiko interesais. Todėl dėdami vaiko nuotraukas (atvaizdus) į socialinius tikslus tėvai turi elgtis atsakingai ir pirmiausia turi atsižvelgti į geriausius vaiko interesus.

Tėvų sutikimas fotografuoti vaiką nereiškia, kad jie sutiko, kad vaiko nuotraukos būtų skelbiamos ir teikiamos kitiems asmenimis. Apie paskelbtą atvaizdą turi žinoti tėvai arba teisėti jų atstovai. Taip pat turi būti nurodoma, kam ji bus naudojama. Tėvai neturi teisės kitų vaikų nuotraukų naudoti kitais tikslais (ne asmeniniais), jų publikuoti be jų sutikimo.

 

Lazdijuose pristatytos vaiko teisių apsaugos naujovės

Lazdijuose vykusiame pasitarime su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriais pristatytos vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės ir aktualijos.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir   įvaikinimo tarnybos Alytaus  apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Lazdijų rajone Daiva Gorochovenkienė susitikimo dalyviams ypač akcentavo, kaip svarbu laiku informuoti apie galimus vaiko teisių pažeidimus ir paprašė visų institucijų atstovų tęsti bendradarbiavimą.

Kartu priminta vaiko teisių apsaugos skyriaus struktūra, pareigybės, įstatymai ir aprašai, kurie reglamentuoja ne tik teisinę, bet ir socialinę vaiko apsaugą.

Susitikimas vyko Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Lazdijų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyboje.

Panevėžio miesto vaiko teisių apsaugos skyrius stiprina bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis

Vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste patarėja Žaneta Ginaitė bei skyriaus vyriausioji specialistė Laima Saulytytė-Statkevičienė dalyvavo metodiniame pasitarime Panevėžio švietimo centre su mokyklų socialiniais pedagogais.

„Pasitarime pristatėme vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklą, aptarėme aktualiausius klausimus, darbo organizavimo pasikeitimus po liepos 1 d. Pasitarime kalbėta apie efektyvesnį bendradarbiavimą, reagavimo į vaiko teisių pažeidimus ir pranešimo apie galimus vaiko teisių pažeidimus aspektus. Sutarta, kad socialiniai pedagogai kilus net menkiausiam įtarimui apie galimus vaiko teisių pažeidimus kreipsis į skyriaus specialistus,“ - sako Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste patarėja Ž.Ginaitė.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste atstovės taip pat susitiko su mokyklų psichologais, Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos atstovais.

„Susitikimo metu pristatėme, kaip dirba vaiko teisių apsaugos skyrius, kokios yra reagavimo į galimus vaiko teisių pažeidimus naujovės, aptarėme aktualius klausimus. Su mokyklų psichologais bei pedagoginės psichologinės tarnybos atstovais sutarėme siekti kuo efektyvesnio bendravimo, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo vaiko teisių ir interesų užtikrinimo srityje,“ - teigia patarėja Ž.Ginaitė.

 

Pasvalio rajono specialistai švietimo įstaigoms papasakos, kaip užtikrinti geriausius vaiko interesus

Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pasvalio rajone specialistės dalyvavo Atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų, socialinės paramos ir sveikatos bei švietimo specialistų pasitarime, kuris vyko Pasvalio rajono Paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems.

Pasitarime dalyvavo vaiko teisių apsaugos skyriaus Pasvalio rajone patarėja Laura Kavaliauskaitė bei vyriausioji specialistė Monika Balnytė-Skaringienė.

Susitikimo metu vaiko teisių apsaugos specialistės aptarė bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais teikiant paslaugas šeimoms.

„Posėdžio metu buvo nutarta pagal poreikį apsilankyti švietimo įstaigose, kuriose kyla daugiausiai problemų užtikrinant vaiko teises. Bus kalbamasi su ugdymo įstaigos specialistais, aptariamos problemos ir numatomi jų sprendimo būdai siekiant užtikrinti geriausiai vaikų interesus ir poreikius. Vizitai į švietimo įstaigas planuojami kartu su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėju ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore“, - sako patarėja Laura Kavaliauskaitė.

 

X