Naujienos

Tikra istorija: aštuoni tėvų palikti vaikai pažins vienas kitą iš naujo

Prieš trejus metus užsienio piliečių šeima įvaikino 9 metų mergaitę ir 12 metų jos broliuką. Šie užsienyje gyvenantys įvaikinti vaikai turi 5 brolius ir vieną seserį: 2 iš jų globojami šeimynoje, 1 – įvaikintas, o 3 auga vaikų globos namuose.

Į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarmybą kreipėsi užsienyje gyvenačių įvaikintų vaikų įtėviai, prašydami sudaryti galimybę jų vaikams bendrauti su savo broliais ir seserimi. Tarnyba susisiekė su įvaikintų vaikų brolių ir sesers globėjais (rūpintojais), įtėvių šeima ir vaikų globos namų atstovais. Pastarieji atviri auginamų vaikų socialinei kilmei, pritarė dėl vaikų tarpusavio bendravimo.

Nors ir nebuvo išsaugota prigimtinė vaikų teisė augti biologinėje šeimoje visiems kartu, tačiau tai, kad šie broliai ir seserys atkurs tarpusavio ryšius ir, tikimasi, bendraus ateityje, yra gražus suaugusiųjų supratimo pavyzdys ne tik nenutraukti vaikų saitų su savo šeimos nariais, bet ir skatinti palaikyti tokią draugystę, nepamirštant savo šaknų.

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Kovo 19–25 d. vyks „Vaikų linijos“ inicijuojama „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurios pagrindinis tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias.

Prisijunkite: https://www.bepatyciu.lt/…/kaip-prisijungti-prie-veiksmo-s…/

Duomenys parodė, jog dauguma savivaldybių specialistų nusiteikę dirbti naujoje vaiko teisių apsaugos sistemoje

Renkant savivaldybių duomenis, paaiškėjo, kad 90 proc. šiuo metu dirbančių Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų ir vadovų ketina dirbti ir naujoje, centralizuotoje vaiko teisių apsaugos sistemoje. 

Iki šiol atsakymus yra pateikusios 52 savivaldybės. Kitų savivaldybių atsakymų laukiama šią savaitę. Toms savivaldybėms, kurios kreipėsi dėl detalesnių paaiškinimų, bus atsakyta į iškilusius klausimus atskirai, kad darbuotojai galėtų priimti sprendimus.

Atkreipiame dėmesį, kad šiemet ir pernai visas 60 savivaldybių aplankė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VVTAĮT), kuri taps centrine vaiko teisių apsaugos įstaiga, atstovai. Kalbamasi buvo ne vien su administracijos vadovais, bet ir su Vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS) darbuotojais. VVTAĮT papildomai surengė tris regioninius susitikimus su visų savivaldybių VTAS vedėjais ir dar tris – su socialinės paramos skyrių vedėjais bei Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais.

Po centralizacijos nepasikeis pagrindinės VTAS darbuotojų darbo sąlygos, tokios kaip darbo užmokestis (darbuotojams paliekami esami pareigybių lygiai ir kategorijos bei pareiginių algų koeficientai, taip pat turimos kvalifikacinės klasės), darbo vieta atitinkamoje teritorijoje ir pagrindinės funkcijos. Visa tai buvo pranešta ir vizitų į visas savivaldybes metu, ir informaciniais pranešimais savivaldybių darbuotojams. Kai kuriems darbuotojams iš dalies keisis šiuo metu jų vykdomos funkcijos, tačiau visos jos susijusios su vaiko teisių apsaugos užtikrinimu.

Siekiama atsakyti į klausimus ne vien dėl pareigybių, tolimesnio darbo organizavimo, bet ir dėl to, kaip bus perduodamos skyriaus patalpos, bylos, biuro įranga. Su kiekviena savivaldybe VVTAĮT sudaro ar dar sudarys skirtingas sutartis. Atlikta savivaldybių VTAS žmogiškųjų išteklių analizė, vyko susitikimai su Valstybės tarnybos departamento bei Darbo inspekcijos atstovais dėl sklandaus darbuotojų perkėlimo.

Šių metų balandžio–birželio mėn. bus surengti VTAS darbuotojų mokymai dėl grėsmės lygių vaikui nustatymo, atvejo vadybos, mobilių komandų veikimo.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių apsaugos sistema taps centralizuota: deleguota (perduota savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcija keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba taps centrine valstybine vaiko teisių apsaugos institucija, o dabar savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai – šios institucijos darbuotojais ir dirbs pagal vienodus standartus.

Vaiko teisių apsaugos pertvarkos tikslas – sukurti nepertraukiamai visą parą veikiančią sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos apsaugant ir ginant kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus formavimą ir taikymą valstybėje, bei efektyvesnę šios funkcijos įgyvendinimo valstybės priežiūrą.

ALFA.lt eteryje apie pertvarką, įvaikinimo mitus ir Lietuvą be vaikų globos namų

Nuo liepos 1-osios Lietuvoje įsigalios naujas Vaiko teisių apsaugos įstatymas, kuris ne tik užtikrins pagalbą krizinėje situacijoje atsidūrusiems vaikams, tėvams, mažins vaiko teisių apsaugos atotrūkį tarp miesto ir kaimo savivaldybių, bet ir sukurs naują, vaikų saugumą ir pagalbą tėvams užtikrinančią specialybę – atvejo vadybininkas, kuris krizės ištiktą šeimą seks nuo pradžios iki pabaigos ir pasistengs suteikti maksimalią pagalbą.

Apie vyksiančius pokyčius naujienų portalui Alfa.lt papasakojo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė.

Specialisčių teigimu, pertvarka vaiko teisių apsaugos srityje – būtina.

Pilnai funkcionuojančiai sistemai trūksta daug ko – to vienu žodžiu neapibūdinsi. Iš tikrųjų naujame įstatyme yra sudėti pagrindiniai dalykai ir viskas, ko reikia, kad ji funkcionuotų geriau. Tai nereiškia, kad dabar yra vienareikšmiai, tačiau vis tiek kažko laiku nepamatydavom, galbūt neturėdavom pakankamai kompetencijų įvertinti. Na, ir turėdavome daug skaudžių patirčių, kurios mums visiems puikiai žinomos“, – pasakojo V. Augienė.

Pasak jos, svarbiausi naujojo įstatymo tikslai – nepertraukiamos vaiko teisių apsaugos užtikrinimas ir pagalbos suteikimas vaikui, vaiko ir šeimos grėsmės vertinimo atlikimas, vaiko balso girdėjimas, operatyvus atvejo vadybos vaikui ir šeimai inicijavimas ir koordinavimas. Mobilios komandos pagalbos teikimas, kai vaikas paimtas iš šeimos, vaiko teisių apsaugos sistemos operatyvumas, efektyvumas bei išgrynintos valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos funkcijos formuojant vienodą praktiką Lietuvoje – socialinė ir teisinė vaiko teisių apsauga.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė teigė, kad centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema turės užtikrinti, kad į kiekvieną probleminį įvykį būtų sureaguojama kuo greičiau ir efektyviau.

„Šiuo metu yra nusistovėjusios skirtingos praktikos, kurios nebūtinai yra blogos, tačiau mes norėtume tam tikrų vienodų standartų, kilstelėti kokybę – tiek vaiko teisių specialistų darbe, tiek socialinių darbuotojų darbe. Noriu pabrėžti, kad keisis ne tik vaikų apsaugos sistema, bet ir savivaldybių sistema, paslaugų sistema šeimai, konkretaus atvejo įvertinimo, jo išsprendimo algoritmas. Kaip jis funkcionuos nuo liepos 1 dienos, priklausys nuo mūsų pasirengimo ir maksimalaus išsiaiškinimo, kaip tai galėtų veikti.

Taip pat atsiras nauja specialybė – vadinamasis atvejo vadybininkas, kurio pareiga – sekti ritmą nuo įvykio pradžios iki pabaigos. Jis žinos, nuo ko prasidėjo ir kaip baigėsi kiekvienas probleminės šeimos atvejis“, – sakė V. Augienė.

Plačiau apie tai – Alfa.lt vaizdo reportaže: https://i2.alfi.lt/32517/20/53.mp4

 

 

Neformaliai šeimos tarybai pristatyta vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka

Šiandien  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rinkosi Neformali šeimos taryba. Posėdyje aptartos ES rekomendacijos šeimos politikos srityje šalims narėms, taip pat pristatyti svarbiausi vaiko teisių apsaugos pertvarkos, kuria siekiama sukurti nepertraukiamai visą parą veikiančią sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus formavimą ir taikymą visoje šalyje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir greitą sprendimų priėmimą, akcentai.

 

Susitikime su Lietuvos moksleivių sąjunga akcentuotas Vaiko balsas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė Kasparienė kartu su tarnybos kolegomis susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovais, su kuriais aptarė šiandieninę vaikų apsaugos sistemą, jos numatomus pokyčius, moksleivių kasdienius rūpesčius. Kalbėta patyčių, smurto, vaikų nepriežiūros temomis bei galimus jų sprendimo būdus. Sąjungos atstovai dalijosi savo patirtimi, įžvalgomis, pastebėjimais, kaip galime padėti vaikui nebijoti pasakyti apie prieš jį vartojamą smurtą: "Vaikai vis dar bijo kalbėti apie namuose patiriamą smurtą, nes bijo būti atimti iš tėvų ir atsidurti vaikų globos namuose". Tarnybos atstovai akcentavo, kad vaikai paimami iš namų tik būtiniausiu atveju, kad ypatingai svarbus yra darbas su šeima, vaiko teisių apsaugos darbuotojų, policijos, aplinkinių ir visos visuomenės reakcija į smurtą vaiko aplinkoje.

Tarnybos direktorė pabrėžė nuo liepos 1 dienos įsigaliosiančios naujos vaiko teisių apsaugos sistemos privalumus, vienodą požiūrį ir praktiką visose šalies savivaldybėse, greitą tarnybos reakciją į bet kokį signalą dėl vaiko teisių pažeidimų, nulinę toleranciją bet kokiam smurtui prieš vaiką.

Tai buvo pirmas, bet ne paskutinis susitikimas - sutarta nuolat bendradarbiauti aktualiais vaiko teisių apsaugos klausimais.

X