Naujienos

Įvaikinusių šeimų susitikime siautė draugystės vėjas

Rugpjūčio 4–6 d. vienoje iš Lietuvos sodybų įvyko 13-asis įvaikinusių šeimų susitikimas. Tradiciniame vasaros sąskrydyje dalyvavo dvidešimt viena šeima (36 tėveliai ir 32 vaikai) iš Lietuvos. Vieni iš jų renginyje dalyvavo pirmą kartą, kiti – kelintą ar net tryliktą kartą.

Šiemet įvaikinti šešiasdešimt du vaikai

Per septynis šių metų mėnesius įvaikinta per 60 tėvų globos netekusių vaikų.

Šiemet  Lietuvos gyventojai įvaikino 40 tėvų globos netekusių vaikų. O užsienyje naujus namus lietuvių, nuolat gyvenančių kitose valstybėse, ir užsieniečių šeimose rado 22 vaikai. Daugiausia jų augs Italijoje, Kanadoje ir Švedijoje.

Lietuviai dažniausiai įvaikina mažus iki trejų metų, turinčius nežymių, išgydomų sveikatos sutrikimų vaikus. Jie vis dažniau į savo šeimas priima po kelis vaikus, įvaikina ir du ar tris kartus. O užsieniečiai įvaikina tik specialių poreikių vaikus – vyresnius, mažesnius, bet turinčius rimtų sveikatos bėdų, arba augančius brolių ir (ar) seserų grupėse, kurių vaikų dėl jų tarpusavio ryšio negalima išskirti. 

Vis daugiau vaikų įvaikina vilniečių šeimos

Pastaraisiais metais vis daugiau vaikų įvaikina sostinės gyventojai – 2016 m. Vilniuje ir iš kitų miestų vilniečių šeimos įvaikino 56 vaikus, 2015 m. – 44, 2014 m. – 38. Taip pat daugėja įtėvių bei globėjų – 2015 m. jų mieste buvo 83, o nuo 2016 m. iki dabar – 217. Apie tai, įvaikinimo ir globos situaciją bei vaikų globos namų pertvarką Vilniuje ir jo regione kalbėta liepos 12 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvykusiame kampanijos „Už saugią Lietuvą“ susitikime. Jame dalyvavo Vilniaus miesto bei rajono, Ukmergės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų rajonų ir Elektrėnų savivaldybių atstovai.
Visą informaciją skaitykite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

Vyriausybė pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui

Šiandien Vyriausybė pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui. Įstatymu siekiama užtikrinti šalyje saugesnę vaikų ir šeimų ateitį. To pagrindas – efektyviai veikianti pertvarkyta vaiko teisių apsaugos sistema.
Visą informaciją skaitykite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

Skelbiama informacija apie vedamus GIMK mokymus

Nuo šiol mūsų svetainėje nuolat skelbiama informacija apie pasibaigusius, vykstančius ir vyksiančius įvadinius dešimties temų GIMK mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei šešių temų artimųjų giminaičių rengimo mokymus. Juos veda atestuoti socialiniai darbuotojai įstaigose, teikiančiose globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, visose šalies savivaldybėse. Mokymų datas, laiką ir vietą galima rasti skyriuje „Globėjų, įtėvių mokymas“–„Įvadiniai mokymai“.

Žmonės vis labiau netoleruoja smurto prieš vaikus

Per pirmus tris šių metų mėnesius Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 81 atveju (iš jų dėl 59 suaugusiųjų pranešimų) raštu kreipėsi į atitinkamas institucijas (įstaigas) dėl pagalbos vaikams ir jų šeimoms organizavimo. Tai sudaro beveik pusę visų praėjusių metų tokių pranešimų (2016 m. iš 173 atvejų 132 buvo dėl suaugusiųjų pranešimų). 

Sveikiname su Tarptautine vaikų gynimo diena!

Birželio 1-oji – diena vaikams, su vaikais ir apie vaikus. Jie – mūsų atspindys, mes patys. Tad augindami, auklėdami vaikus, kurdami gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius jų interesus, būkime sąžiningi bei teisingi kiekviename žingsnyje. Pirmiausia neslėpkime nuo vaikų to, kas vyksta mūsų sieloje. Auklėjimas susideda iš paties suaugusio žmogaus judėjimo į priekį, kas daro įtaką kitiems bei auklėja juos – ir vaikus, ir suaugusiuosius.  

Tabakas kelia grėsmę mums visiems!

Gegužės 31 d. – Pasaulinė diena be tabako. Šiemet jos tema – „Tabakas – grėsmė vystymuisi“. Atkreipiamas dėmesys į žalą sveikatai, kitas su tabako gaminių vartojimu susijusias rizikas, grėsmes darniam valstybių, jų gyventojų vystymuisi, kurias kelia tabako pramonė. Kiekvienas pilietis kviečiamas taip pat prisidėti prie pasaulio be tabako kūrimo – atsisakyti žalingo įpročio ar ieškoti pagalbos, metant rūkyti. Tabakas kelia grėsmę mums visiems.

X