Naujienos

Prie apskritojo stalo – apie vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius, kelius į tikslą ir solidarumą

Šiandien, rugsėjo 28 d., Panevėžio miesto savivaldybėje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai susitinka su septyniolikos miestų ir rajonų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais. 

L. Kukuraitis: „Šiandien legendinė diena – Seimas pritarė naujos kokybės vaiko teisių apsaugos sistemos ateičiai“

Šiandien Seimas pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui. Tai svarbus žingsnis užtikrinant didesnį vaikų ir šeimų saugumą šalyje bei pertvarkant visą vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri, kaip parodė praeities įvykiai, funkcionavo labai neefektyviai. Įstatymo projektu reglamentuojamos pagrindinės vaiko tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal įstatymą teisės, pareigos ir atsakomybė.
Daugiau informacijos Sociainės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje

Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ artimiausiuose planuose – globotiniams sukurta šeimai artima aplinka

Rugsėjo 26 d. socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai lankėsi Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“.

Susitikime su Prancūzijos asociacijos vadove aptarta galima pagalba vaikų namų globotiniams

Rugsėjo 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių Ir Alytaus kūdikių namų atstovai susitiko su Prancūzijos asociacijos „La Fee Boudeficelle est les Lutins“ steigėja ir vadove Pascale Pourchier bei jos padėjėja Lina Gude. Susitikime P. Pourchier pristatė asociacijos, įsteigtos 2010 m., veiklą ir tikslus. 
Prancūzijos asociacijos „La Fee Boudeficelle est les Lutins“ vadovė Pascale Pourchier (viršuje iš kairės įdešinę) pirmoje nuotraukoje – antra, antroje nuotraukoje – trečia.

Viceministrė V. Šilalienė: „Būkite atviri ir drąsiai įgyvendinkite vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius“

Šiandien, rugsėjo 26 d., Klaipėdos miesto savivaldybėje socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė bei šios tarnybos atstovai susitinka su dvidešimties miestų ir rajonų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais vaiko teisių apsaugos institucinės pertvarkos klausimais.

Vaikų globos namų darbuotojams – apie bendravimą ir ryšį su globotiniu

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyksta seminaras „Kaip bendrauti, rasti ir palaikyti ryšį su institucijoje globojamu vaiku“, skirtas vaikų globos namų darbuotojams. Seminarą veda vaikų ir paauglių psichiatrė, profesorė dr. Sigita Lesinskienė. Renginyje aptariamos vaikų auklėjimo taktikos ir ypatumai, apžvelgiami vaiko raidos etapai, prieraišumo, ryšio su vaiku užmezgimo ir palaikymo svarba, formuojant tinkamą jo elgesį ir emocinį saugumą. Taip pat daug dėmesio skiriama vaikų globos namų darbuotojų indėliui į vaiko asmenybės formavimą ir jo elgesį.

Seminarą organizavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 

Seimas pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui

Seimas po svarstymo pritarė naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui ir lydimųjų teisės aktų pataisų projektams, kuriais siekiama tobulinti vaiko teisių apsaugos ir įgyvendinimo sistemą, ypatingą dėmesį skiriant vaiko saugumui.
Daugiau informacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje 

Pagalbos vaikams linija švenčia aštuonerių metų sukaktį!

Šiandien Pagalbos vaikams linija (PVL) mini aštuntus veiklos metus. PVL įsteigta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje 2009 m. rugsėjo 14 d. 

PVL konsultantai konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius telefonu, kurie paskambina nemokamu numeriu 116 111 (visais atvejais pirmiausia atsiliepia VšĮ Vaikų linija; reikalui esant, ši įstaiga skambučius perduoda PVL), elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.ltskyrybos@pagalbavaikams.lt, tiesiogiai internetu bei inicijuoja reikalingą pagalbą.

X