Naujienos

Pagėgiuose aptartos bendradarbiavimo tarp institucijų perspektyvos

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės – vedėjo pareigas laikinai einanti Birutė Sragauskienė, skyriaus patarėja Pagėgiuose Lina Augustinavičiūtė – ir Pagėgių savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Laima Lukošienė, Tauragės vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigas laikinai einanti Rima Buinauskienė bei Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos  regiono skyriaus specialistė Vida Valauskienė tarėsi aktualiais tarpusavio bendradarbiavimo klausimais.

Pasitarime aptartas vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų dalyvavimas nepilnamečių apklausose,  nepilnamečių, kurie yra teisės pažeidėjai, atvejai bei aiškintosi pagalbos šeimai ir vaikams galimybės.

Pasitarimo metu kalbėtasi apie nepilnamečių padarytus administracinius nusižengimus, informacijos perdavimą savivaldybės administracijos direktoriui ir Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos  skyriui. Pasidžiaugta, kad sumažėjo nepilnamečių, padariusių nusižengimo požymių turinčią veiką, kuriems iki šios veikos padarymo nebuvo sukakę 16 metų.

Probacijos specialistė informavo, kad šiuo metu Probacijos tarnybos priežiūroje nepilnamečių Pagėgių savivaldybės vaikų nėra.

Pasitarimo metu taip pat kalbėta ir apie savivaldybėje esamas ir teikiamas paslaugas vaikams bei paslaugų poreikį, nepilnamečių užimtumą, prevencinių ir intervencinių priemonių taikymą, bendradarbiavimą tarp Vaiko gerovės komisijos ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų.

X