Naujienos

Panevėžio vaiko teisių apsaugos specialistai numato pagalbos kryptis vaikams

Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai lankėsi bendruomeniniuose Vaikų globos namuose „Svajonė“, kur aplankė ten laikinai ir nuolat globojamus nepilnamečius vaikus, bendravo su nepilnamečiais vaikais apie problemas šiuo metu kylančias Bendruomeniniuose globos namuose.

Pasak Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio mieste patarėjos Žanetos Ginaitės vaiko teisių specialistai stengiasi išgirsti vaikus, jų problemas: „Du bendruomeninių globos namų vaikai pakeitė ugdymo įstaigas, todėl šiek tiek nerimavo, kaip jiems seksis mokytis naujose mokymosi įstaigose. Taip pat lankėmės Panevėžio Jaunimo ir Suaugusiųjų mokymosi centre, bendravome su direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei klasės auklėtoja apie vaikų, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės lankomumą, motyvaciją mokytis. Bendravome su vaikais, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės. Sutarėme, kad kilus problemoms dėl pamokų lankymo, vaikų elgesio mokykloje, pavaduotojas ar klasės auklėtoja apie tai informuos tarnybos specialistus.“

Vaiko teisių apsaugos specialistai taip pat dalyvavo Panevėžio Socialinių paslaugų centre vykusiuose atvejo vadybos posėdžiuose. „Aptarėme šeimų problemas, numatėme pagalbos kryptis. Dalyvausime pakartotiniame atvejo posėdyje ir nagrinėsime problemas, tarsimės kaip galima dar padėti šeimoms, kokių paslaugų reikėtų“, - sako patarėja Ž.Ginaitė.

X