Naujienos

Patvirtinta Šeimos politikos komisija, į kurią įeis ir Tarnybos ekspertai

Vyriausybė patvirtino Šeimos politikos komisiją, į kurios sudėtį įeis ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ekspertai, bei jos nuostatus.

Komisijos tikslas – užtikrinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos koordinavimą. Šeimos politikos komisija svarstys su šeimos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusius teisės aktų projektus, teiks rekomendacijas institucijoms. Taip pat komisija rengs ir kasmet teiks Vyriausybei šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo apžvalgą.

Institucinę komisijos sudėtį sudarys šešių ministerijų (Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Kultūros, Teisingumo, Vidaus reikalų) ir Vyriausybės kanceliarijos atstovai, taip pat Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ekspertai ir du Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Komisija sudaroma 2 metams. Komisijos pirmininkas – socialinės apsaugos ir darbo ministras, kuris ir tvirtina personalinę komisijos sudėtį.

X