Plečiamas pagalbą teikiančių institucijų ratas

Priklausomybės ligos – aktuali šių dienų problema. Tai apima ne tik besaikį alkoholio, bet ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, lošimus. Su priklausomais žmonėmis susiduriantys vaiko teisių apsaugos skyrių mobiliųjų komandų specialistai teigia, kad tokiems asmenims ir jų šeimų nariams reikalinga profesionali pagalba. Po susitikimo su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru mobiliosios komandos specialistai džiaugėsi atradę galimybę bendradarbiauti, nes nuo šiol bus galima siūlyti minėtoje įstaigoje teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, nemokamas psichologo konsultacijas, įvairių temų paskaitas, grupinius užsiėmimus ir individualius pokalbius, pokyčių savaites, individualių planų sudarymą ir daug kitų.

„Klaipėdos mieste susiduriama su problema, kad nebelieka konsultacinių punktų, kadangi pasibaigė projektas, todėl buvo nuspręsta kreiptis į Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą siekiant išsiaiškinti, ar visuomenės sveikatos biure bus teikiama priklausomybės ligų konsultanto paslauga. Susitikimo metu paaiškėjo, kad teikiamų paslaugų spektras daug platesnis nei tikėtasi“, – kalbėjo Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus mobiliosios komandos vyriausioji specialistė Renata Bružienė.

Pasak R. Bružienės, priklausomybę turintis žmogus dažniausiai tai neigia ir nepripažįsta, o siunčiamas pas psichiatrą ar į anonimines grupes to kategoriškai atsisako. Todėl specialistai siekia, kad, visų pirma, žmogus pripažintų turįs priklausomybę ar net keletą jų. Vienas iš žmogui priimtinesnių būdų, kaip tai padaryti, būna pokalbis su priklausomybės ligų konsultantu. „Tokie konsultantai labai reikalingi, nes pas juos mobiliosios komandos specialistai gali nukreipti asmenis, kenčiančius dėl priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų. Todėl džiaugiamės atradę galimybę bendradarbiauti su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, į kurį, tikimės, bus galima nukreipti priklausomus asmenis, taip pat žmones linkusius žalotis, nevaldančius emocijų, turinčius antsvorio, širdies ligų ar kitų problemų“, – po susitikimo sakė R. Bružienė.

Kaip teigia mobiliosios komandos vyriausioji specialistė-socialinė darbuotoja Aušra Petkutė, paprastai problemos šeimoje tęsiasi ne vienerius metus. „Sunkumus patiriantys žmonės dažnai neskuba priimti jiems rekomenduojamos pagalbos. Žmones reikia sumotyvuoti, kad jie priimtų profesionalią ir ilgalaikę pagalbą. Nuo šiol galėsime žmonėms siūlyti paslaugas, kurios teikiamos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure, pavyzdžiui, nemokamos psichologo konsultacijos, įvairių temų paskaitos, grupiniai užsiėmimai ir individualūs pokalbiai, pokyčių savaitės, individualūs planai ir daug kitų“, – sakė A. Petkutė.

„Priklausomai nuo žmogaus problemos, galime rekomenduoti jam atitinkamą problemos sprendimo būdą. Vienas iš mobiliosios komandos uždavinių yra įtraukti žmogų į bendruomenines veiklas, padėti jam pakeisti gyvenimo būdą, atrasti mėgstamus užsiėmimus, hobius. Bet visų svarbiausia užduotis – motyvuoti žmogų, kad jis pasinaudotų siūloma pagalbos priemone, parodyti jam, kokią vertę vienas ar kitas pasirinkimas jam gali suteikti“, – tvirtino socialinė darbuotoja.

Susitikimo metu nuspręsta, kad vaiko teisių apsaugos specialistai kreips šeimos narius į Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą bei bendradarbiaus siekiant šeimos gerovės.