Naujienos

Problemos atpažinimas – pirmas žingsnis į jos sprendimą

„Tik bendraudami ir bendradarbiaudami pasieksime geriausių rezultatų, rasime bendrus tinkamiausius sprendimus“, - susitikime su vaiko gerovės srityje dirbančiais specialistais kalbėjo Žaneta Abromaitienė, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

Varėnoje susitikę vaiko teisių, policijos, probacijos, socialinių paslaugų specialistai aptarė aktualiausius klausimus, susijusius su vaikų ir šeimų gerove.

 Susirinkusieji svarstė, kaip būtų galima dar efektyviau atpažinti šeimas, auginančias vaikus, kurios patiria socialinę ar kitokią atskirtį, kad nedelsiant suteikti joms pagalbą, o atskirties padariniai kiek įmanoma mažiau įtakotų tose šeimose augančius vaikus.

Vaiko teisių specialistų nuomone, būtina stiprinti darbą su šeimomis, patiriančioms riziką. „Joms turi būti užtikrinamas bazinis paslaugų šeimai paketas ir teikiamos pagalbos koordinavimas. Tai socialiai pažeidžiama, dažnai ypač jautri visuomenės dalis, kuriai būtina ištiesti pagalbos ranką“, - kalbėjo Ž. Abromaitienė.

Pasak Aušros Bačinskienės, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Varėnos rajone patarėjos,  skirtingų žinybų bendras darbas daro teigiamą įtaką dirbant su vaikais, todėl labai svarbu pasidalinti savo įžvalgomis po pertvarkos vaiko teisių apsaugos srityje praėjus aštuoniems mėnesiams. Vis dar pasitaiko iš šeimų paimtų vaikų, tai tiesa, tačiau tiesa ir tai, kad vaikai paimami kraštutiniu atveju ir tik iš nesaugios aplinkos, kuri kelia tiesioginę grėsmę vaikui. 

„Mūsų visų tikslas pirmiausia atpažinti problemą, bet ne mažiau svarbu, kad vaiko teisių pažeidimus mokėtų atpažinti ir visuomenė, kad žmonės neprarastų pilietiškumo, o apie problemas išdrįstų kalbėti garsiai“, - teigė Ž. Abromaitienė.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga - švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

X