Naujienos

Psichologų konsultacijos padeda nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms

Antradienį Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų, vykdančių projektą „Kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimos nariams“, bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos socialinės paramos centro Paramos šeimai tarnyba organizuotose Šeimos santykių instituto psichologų konsultacijose dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės nukentėję nuo smurto vaikai ir šeimos.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė, vykdanti patarėjo Kazlų Rūdos savivaldybėje funkcijas, Ugnė Aukštakalnienė džiaugiasi tarpinstituciniu bendradarbiavimu, kurio dėka, įgyvendinant projektą „Kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir jų šeimos nariams“, plečiamas paslaugų prieinamumas vaikams ir šeimai, pastebimi geri tokios pagalbos teikimo rezultatai. 

Šeimos santykių instituto atstovams atikus vaiko ir šeimos įvertinimą yra sudaromas individualus pagalbos vaikui planas, teikiamos rekomendacijos tolesniems specialistų, koordinuojančių atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais, veiksmams. 

„Psichologų konsultacijos teikiamos ne tik vaikams ir jo šeimos nariams, kurie patyrė tiesioginį smurtą. Ypatingas dėmesys skiriamas atvejams, kai vaikai tampa netiesioginio smurto aukomis, liudininkais. Specialistai, teikdami kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai, patyrusiems netiesioginį smurtą, akcentuoja ir palaiko stipriąsias šeimos savybes, kartu nurodydami žalą, daromą vaikui netiesioginiais veiksmais“, – paaiškina U. Aukštakalnienė.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, vystydamas bendradarbiavimą su paslaugas vaikui ir šeimai teikiančiomis organizacijomis, planuoja dar šių metų rugsėjo mėnesį organizuoti Šeimos santykių instituto psichologų vizitą Marijampolės savivaldybėje, kurio metu bus konsultuojami gyventojai, patyrę smurtą.  

X