Naujienos

Šalyje įgyvendinant institucinės globos pertvarką, pradėta teikti nemokama atokvėpio paslauga

Alytaus regione šeimoms, globojančioms artimuosius, turinčius proto ir (ar) psichikos negalią, pradėta teikti nemokama laikino atokvėpio  paslauga pagal institucinės globos pertvarkos vykdomą projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Tai pirmoji  paslauga, viena iš numatytų šiame projekte, kurią žmonės jau gauna. 

Minėtą paslaugą, skirtą asmenims ir šeimoms, auginančioms ar globojančioms vaiką, turintį negalią, ar besirūpinantiems  proto ir (ar) psichikos negalią turinčiu suaugusiuoju, pradėjo teikti  Alytaus miesto socialinių paslaugų centras.

Laikino atokvėpio paslauga teikiama tais atvejais, kada tėvai ar globėjai išvyksta atostogauti, suserga, turi atlikti skubius žemės ūkio sezoninius darbus, važiuoja į komandiruotę ir pan. Susiklosčius  tokioms aplinkybėms, į pagalbą ateina socialinis darbuotojas – teikia laikino atokvėpio paslaugą arba kliento namuose, arba paslaugos teikėjo patalpose, kurios artimos namų aplinkai.

Pirmieji keturi klientai,  turintys proto ir (ar) psichikos negalią, kurių artimiesiems prireikė laikino atokvėpio paslaugos, dešimt dienų gyveno paslaugos teikėjo patalpose.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) žiniomis, Alytaus miesto socialinių paslaugų centre gavę laikino atokvėpio paslaugą žmonės teigiamai atsiliepė apie suteiktą pagalbą. Jie teigė, kad kai kurie globojamieji panoro net dar ilgiau pabūti su darbuotojais. O juos globojantys asmenys sakė, kad tokia pagalba labai reikalinga ir seniai laukta.

Laikino atokvėpio paslaugą netolimoje ateityje, kaip planuojama projekte, iš viso turės galimybę gauti dešimties Lietuvos regionų asmenys bei šeimos. Be to, projekto planuose ir atvejo vadybos paslauga tėvams, kurių vaikui pirmą kartą buvo nustatyta proto ir (ar) psichikos negalia, bei apsaugoto būsto paslauga suaugusiesiems, turintiems psichikos negalią. 

Vienas iš projekto, įgyvendinamo Tarnybos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tikslų – sukurti reikiamą teisinį ir metodinį pagrindą naujo tipo bendruomeninių paslaugų teikimui. To reikia ne tik norint pradėti teikti naujas paslaugas, bet ir siekiant įteisinti, unifikuoti, standartizuoti, nustatyti vienodus kokybės reikalavimus ir jau teikiamoms paslaugoms. Visa tai reikalinga, kad teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir efektyvios.

X