Naujienos

Šeimų tvarumas ir gerovė – pamatinis tikslas šalyje

Šeimos gerovę kuriančios organizacijos Klaipėdos mieste rinkosi į idėjų forumą „Update! #Bendrystė“. Susitikimo metu šventinėje aplinkoje buvo ieškota vienijančių idėjų, kaip padėti šeimoms, ir, kaip sustiprinti organizacijų bendrystę bei sutelktumą.

Renginyje vyko idėjų dirbtuvės. Daug kalbėta apie kompleksines paslaugas šeimai, vaikų užimtumą, tėvų įsitraukimą į mokyklų veiklą ir veiklą su atžalomis. Visi forumo dalyviai, suskirstyti grupėmis, diskutavo ir pateikė siūlymus, kokia pagalba gali prisidėti kuriant šeimos gerovę. Buvo aptarti ir kiti su šeimos problemomis, tradicijomis, šventėmis susiję klausimai.

Diskusijų metu, Klaipėdos apskrities vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vedėja Rasa Bekėžienė pabrėžė sklandaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą. „Tik žinodami, ką veikia kiti, galėsime padaryti daugiau ir prisidėti prie miesto šeimų tvarumo bei santykių kultūros plėtojimo“, – teigė ji. R. Bekėžienei pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Edita Kučinskienė, sakydama, jog „mes turime pažinti kitus, mes negalime dirbti atskirai, nes kiekvienas atskirai nepasieksime to, ko siekiame. O Klaipėdoje, mūsų uoste, vaikai turi augti saugiai, gražiai.“ Taigi organizacijų veiklos tikslas yra ne tik socialinė ar psichologinė pagalba konkrečiai šeimai, bet ir tokios aplinkos sukūrimas, kurioje būtų gera gyventi.

Forumas pažymėjo Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos Tėvų klubo veiklos penkmetį. Tėvų klubo atstovai supažindino renginio dalyvius su savo susikūrimo istorija, vizija, nariais bei veikla. Klaipėdos Šeimos centro direktorius kun. dr. Andrius Vaitkevičius kvietė vienytis bendram tikslui – holistinės pagalbos šeimai. Jis ragino diskutuoti, kaip būtų galima padėti šeimai, kai jai reikalinga visapusiška pagalba, ir aptarti, kaip plėtoti šeimai palankią bendrystę mieste.

Renginį organizavo Klaipėdos miesto Šeimos centras. Tai pirmasis tokio pobūdžio ir masto renginys Klaipėdos mieste, į kurį susibūrė tiek skirtingų organizacijų atstovų. Tarp dalyvių buvo miesto savivaldybės, socialinių reikalų departamento, švietimo įstaigų, vaikų globos namų, vaiko teisių apsaugos, vaikų laisvalaikio užimtumo, policijos, šaulių sąjungos, dvasinės pagalbos jaunimui centro ir kitų įstaigų, bendrijų bei iniciatyvų atstovai.

Forumo svečiai turėjo puikią galimybę ne tik padiskutuoti, pasidalinti kontaktais, bet ir pasigrožėti vaikų šokių bei muzikos ansambliais.

Projektas įkvėpė dalyvius toliau vystyti ir įgyvendinti jau užmegztas idėjas.

X