Naujienos

Socialiniai pedagogai, įtarę galimus vaiko teisių pažeidimus, darkart paskatinti kreiptis į VTAS

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Birutė Sragauskienė ir Jurbarke vaiko gerovės srityje dirbantys specialistai išsigrynino, kada ir į kurias institucijas kreiptis ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams, susidūrus su nepilnamečių problemomis ugdymo įstaigose. Rajono mokyklų atstovai į VTAS paskatinti kreiptis pastebėjus galimus vaiko teisių pažeidimus.

„Susidūrus su probleminėmis situacijomis, į kurias įsivėlę nepilnamečiai, svarbu įvertinti, ar yra pažeidžiamos nepilnamečio asmens teisės – galbūt pažeidžiamos ne problemas keliančių, o aplink jį esančių vaikų teisės į saugią aplinką, mokymosi procesą. Žinoma, visokių atvejų pasitaiko – gali būti pažeidžiamos ir paties problemas keliančio nepilnamečio teisės, kai netinkamas jo elgesys pasireiškiantis mokykloje – tik pasekmė, kurios ištakų neretai tenka paieškoti šeimoje. Dėl šios priežasties kviečiame į tokias situacijas pažvelgti giliau ir kreiptis į mūsų instituciją, kuri įvertins visas aplinkybes bei imsis veiksmų situacijai keisti“, – kvietė Tauragės apskrities VTAS vedėja Birutė Sragauskienė.  

Aptarti ir konkretūs probleminiai atvejai, kuriuose reikalingas vaiko teisių apsaugos specialistų įsikišimas. Vienas tokių – kai vaikai savaičių savaitėmis nesirodo mokykloje. „Tokiu atveju yra pažeidžiama vaiko teisė į mokslą, mat mokytis vaikams iki 16 metų yra privaloma, o už šios teisės užtikrinimą yra atsakingi vaiko atstovai pagal įstatymą. Sprendžiant šią problemą išties reikalingas platesnis mūsų visų bendradarbiavimas“, – apibendrino Tauragės apskrities VTAS vedėja.

 „Diskutuodami apie ugdymo įstaigose besimokančių vaikų problemas, visų pirma turime visapusiškai išsiaiškinti, kada, sprendžiant šias problemas, yra reikalingas kitų institucijų įsikišimas. Ugdymo įstaigos, užfiksuodamos ir spręsdamos vaikų problemas, pirmiausiai turi savo vidinius įrankius, kuriuos gali panaudoti. Vienas tokių – vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Šioms priemonėms nepasiteisinus, kviečiame kreiptis į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuris pagal poreikį į pagalbos procesą pajungs reikalingas institucijas“, – eiliškumą dėstė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkė Ramutė Matijošaitienė.

Atvejo vadybininkė R. Matijošaitienė pastebėjo, kad bent iki šiol bendradarbiavimas stokojo veiksmų suderinimo – šeima, kurios vaikas yra įsivėlęs į sudėtingesnę situaciją, vienu metu nukreipiama į kelias institucijas. „Kartais dėl mūsų neatidumo šeimai siūloma perteklinė pagalba, kuri nebėra tikslinga – šeima tarsi patenka į institucijų „mėsmalę“ ir pasimeta tarp pagalbos priemonių gausos. Tokių atvejų tikrai galima išvengti, reikia tik daugiau komunikuoti tarpusavyje“, – teigė atvejo vadybininkė.

Išsakytiems teiginiams pritarė ir VTAS vedėja. Anot jos, tam ir reikalingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kad sudėtingi arba galimi kriziniai atvejai būtų sprendžiami koordinuotai, susitelkus visoms institucijoms, dirbančioms su vaikais ir jų šeimomis.

Kaip viena iš tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiksmų suderinimo priemonių įvardytas terminų nusistatymas ir laikymasis. „Sprendžiant situacijas, reikalaujančias keleto institucijų susitelkimo, siūlau reguliariai susitikti ir susidaryti planus, kokius veiksmus iki kokio termino atlieka konkreti institucija. Praėjus numatytam terminui, susitikime dar kartą ir kartu su šeima aptarkime, kaip sekėsi sudarytą pagalbos planą įgyvendinti“, – siūlė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Zita Tytmonienė. 

Ugdymo įstaigose dirbantys specialistai VTAS vedėjai ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei turėjo nemažai klausimų, susijusių su ugdymo įstaigose kylančiomis paauglių problemomis, asmens duomenų apsauga pateikiant informaciją apie galimą smurtą kitoms – vaiko teisių ar teisėsaugos – institucijoms. 

Posėdžio metu jau tartasi apie kitą susitikimą, kurio metu daugiausiai dėmesio planuojama skirti po naujų metų įsigaliosiantiems vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčiams, paliesiančiams visas susirinkusias vaiko gerovės srityje dirbančias institucijas.

X