Naujienos

Sprendžiant sudėtingesnes situacijas tarp nepilnamečių, ugdymo įstaigoms talkina vaiko teisių apsaugos specialistai

Ugdymo įstaigose pasikartojantis netinkamas moksleivių elgesys – ne tik pačių ugdymo įstaigų, tačiau ir kitų vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų rūpestis. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) atstovės Šilalės rajone su kitų institucijų darbuotojais diskutavo, kada reikalingas jų įsikišimas, padedant mokykloms spręsti netinkamo vaikų elgesio keliamas problemas. Įvardyta, kad išorinė pagalba reikalinga tada, kai fiksuojami vaiko teisių pažeidimai.

„Tarp vaikų tikrai labai dažnai kyla konfliktinių situacijų. Vienos jų išblėsta taip pat greit kaip ir įsiplieskia, jas lydi vienkartiniai bei socialinių pedagogų lengvai išsprendžiami ginčai. Deja, tačiau kitos situacijos – kur kas sudėtingesnės. Tai – ir pasikartojantys smurto atvejai, ir besitęsiančios patyčios tarp nepilnamečių asmenų. Būtent į pastarųjų įvardytų situacijų sprendimą turi būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai, nes tai jau – vaiko teisių pažeidimai. Negalime palikti mokyklų vienų su jose vykstančiomis problemomis. Kita vertus, delsimas, pagalbos nesuteikimas, atitinkamų sprendimų nepriėmimas tik gilina krizinę situaciją, išderina mokyklos bendruomenę“, – pasitarime teigė Tauragės apskrities VTAS vedėja Birutė Sragauskienė.

VTAS vedėja akcentavo, kad tam, jog bendradarbiavimas vyktų bei krizinės situacijos būtų operatyviai sprendžiamos – reikalingas aktyvus keitimasis informacija. „Galbūt apie ugdymo įstaigose vykstančius smurto tarp vaikų atvejus pranešti kitoms institucijoms ir nėra malonu, tačiau tai – privaloma, mat taip reglamentuoja teisės aktai. Suprantame, kad savo atvykimu galimai sukeliame įtampą mokyklos bendruomenei, tačiau, sutikite, be mūsų visų susitelkimo ir bendradarbiavimo – situacijos pačios neišsispręs, o tik gilės ir taps dar sudėtingesnės. Pastebint smurto ar kitokių nusikalstamų veikų apraiškas, prašome informuoti VTAS arba policiją – pakanka pranešti vienai iš šių institucijų, kad informacija būtų pradedama aiškintis“, – institucijų komunikavimo svarbą įvardijo B. Sragauskienė.

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato viršininkas Audrius Lukošius ir pavaduotojas Gintas Vaičikauskas, antrindami vedėjai dėl reikalingos aktyvios komunikacijos, paprašė, jog ugdymo įstaigų atstovai, pranešdami apie įvykius, pateiktų kaip įmanoma platesnę informaciją. „Tiriant įvykius, mums reikia žinoti kuo daugiau niuansų apie juos. Platesnės informacijos pateikimas palengvintų ugdymo įstaigų ir mūsų bendradarbiavimą, nes dabar dažnai tenka papildomai trukdyti vieniems kitus besitikslinant detales“, – argumentavo pareigūnai.

Anot Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Rasos Kuzminskaitės, įvykus krizinėms situacijoms, mokyklos jaučia visuomenės spaudimą bei kaltinimą, tarsi kažko nepadarė iki galo, nors panaudojo visus savo turimus išteklius. Anot jos, dėl koncentravimosi į krizinių situacijų sprendimą, nukenčia pagrindinis švietimo įstaigų tikslas – ugdymo proceso užtikrinimas, todėl platesnis bendradarbiavimas – neabejotinai reikalingas.

Didelė dalis vaikų keliamų problemų ugdymo įstaigose yra susijusios su tėvų valdžios nepanaudojimu, tačiau R. Kuzminskaitės teigimu, mokyklos negali taikyti jokių poveikio priemonių dėl tėvų valdžios nepanaudojimo, o tėvus keisti požiūrį dažnai priverčia tik pritaikytos sankcijos.

Ugdymo įstaigų vadovai, socialiniai pedagogai, dalyvavę pasitarime, teigė, jog mokyklose daug dirbama, kad vaikai jaustųsi saugiai, sprendžiamos vaikų elgesio, mokyklos nelankymo problemos, tačiau kai kurių tėvų elgesys neramina – ignoruojami ugdymo įstaigos prašymai dėl vaiko elgesio koregavimo, bendradarbiavimo su institucijomis, teikiančiomis pagalbą šeimai ir vaikams. 

„Tėvai privalo užtikrinti vaiko ugdymą, tinkamą vaiko socializaciją, todėl nebendradarbiavimo su institucijomis rezultatai – Administracinės atsakomybės taikymas“, – teigė VTAS Šilalės rajone patarėja Jolanta Kvietkauskienė.

„Kreiptis į VTAS metodinės pagalbos galima visada, ugdymo įstaigos geba spręsti vidaus problemas, tačiau išorinė pagalba ugdymo įstaigoms reikalinga tada, kai jau fiksuojami sudėtingesni atvejai. Tada delsti nebereikėtų“, – pridūrė VTAS vedėja Birutė Sragauskienė.

Aptarus galimas bendradarbiavimo galimybes, prieita prie išvados, kad netinkamo moksleivių elgesio kontekste labai svarbų vaidmenį užima prevencinė, švietėjiška veikla. Visgi, pirmoji ir svarbiausioji prevencija turi vykti namuose, o ją vykdyti turi ne kas kitas, o vaiko atstovai pagal įstatymą.

X