Naujienos

Tarnyboje vyko seminaras tema „Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka“

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir vaikinimo tarnyboje vyko seminaras „Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka“ skirtas Tarnybos atestuotiems asmenims.

Iš visos Lietuvos susirinkę Tarnybos atestuoti asmenys seminaro metu supažindinti su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka, taip pat su nauju teisiniu reglamentavimu, susijusiu su Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos GIMK funkcijomis. Taip pat su vaiko globos (rūpybos) organizavimu, įvaikinimo apskaita, globos centrų veikla ir jų veiklos kokybės vertinimu.

Susitikimo metu kalbėta apie vaiko globos organizavimą. Seminaro dalyviai supažindinti su asmenų, norinčių įvaikinti vaikus ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu.

Tarnybos atestuotiems asmenims seminaro metu papasakota apie globos centrų veiklą ir globos centrų veiklos kokybės vertinimą, globos centrų vykdomų paslaugų finansavimą bei tvarkos pasikeitimus po vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos.

GIMK programa - tai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, kurią sudaro pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa, tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, klausimynas, papildoma priemonė apie vaikus su negalia.

Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys.

X