Tikra istorija: aštuoni tėvų palikti vaikai pažins vienas kitą iš naujo

Prieš trejus metus užsienio piliečių šeima įvaikino 9 metų mergaitę ir 12 metų jos broliuką. Šie užsienyje gyvenantys įvaikinti vaikai turi 5 brolius ir vieną seserį: 2 iš jų globojami šeimynoje, 1 – įvaikintas, o 3 auga vaikų globos namuose.

Į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarmybą kreipėsi užsienyje gyvenačių įvaikintų vaikų įtėviai, prašydami sudaryti galimybę jų vaikams bendrauti su savo broliais ir seserimi. Tarnyba susisiekė su įvaikintų vaikų brolių ir sesers globėjais (rūpintojais), įtėvių šeima ir vaikų globos namų atstovais. Pastarieji atviri auginamų vaikų socialinei kilmei, pritarė dėl vaikų tarpusavio bendravimo.

Nors ir nebuvo išsaugota prigimtinė vaikų teisė augti biologinėje šeimoje visiems kartu, tačiau tai, kad šie broliai ir seserys atkurs tarpusavio ryšius ir, tikimasi, bendraus ateityje, yra gražus suaugusiųjų supratimo pavyzdys ne tik nenutraukti vaikų saitų su savo šeimos nariais, bet ir skatinti palaikyti tokią draugystę, nepamirštant savo šaknų.