Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovams pristatyti vaiko teisių apsaugos veiklos rezultatai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai Vilkaviškio rajono savivaldybėje inicijavo veiklos rezultatų pristatymą šios savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovams.

Pristatymo tikslas buvo pateikti Vilkaviškio vaiko teisių apsaugos veiklos analizę, rajone gyvenančių šeimų ir jose augančių vaikų statistiką, paaiškinti aplinkybes, dėl kurių dažniausiai nustatoma nesaugi aplinka vaikams, ir tokiais atvejais taikomas pagalbos priemones. Taip pat palyginti vaiko teisių apsaugos situaciją Marijampolės regiono savivaldybių kontekste.

Pasitarimo metu aptarti reagavimo į vaiko teisių pažeidimus veiksmai, akcentuojant pagalbą nukentėjusiajam, įtariamajam ar vaikui, tapusiam pažeidimo liudininku. Detalizuota informacija, išskiriant vaiko teisių atstovavimą ikiteisminio proceso metu, dalyvaujant vaiko teisių specialistams nepilnamečių apklausose, ir atskirai vaiko teisių gynimą – teisminėse bylose. Nagrinėtos globos nustatymo vaikams priežastys 2018 m. liepos – spalio mėnesių laikotarpiu. Kartu didelis dėmesys skirtas pagalbos šeimoms ir vaikams poreikiui Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Rasa Blažaitienė pastebi, kad siekiant užtikrinti veiksmingą vaiko teisių apsaugą, gerinti vaikų gyvenimo sąlygas, neužtenka dirbti vieniems, reikalingas visų institucijų, susijusių su vaiku, glaudus bendradarbiavimas ir bendro tikslo siekimas, nes apsaugoti vaikus – mūsų visų pareiga.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vadovų teigimu, pagrindinis jų tikslas – skatinti institucijų sklandų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, tinkamumą bei teikiamų socialinių paslaugų įvairovę. Tai, kad socialinės paslaugos yra reikalingos, liudija jas gaunančių šeimų ir vaikų skaičius, augantis poreikis.

Bendri susitikimai su vaiko teisių apsaugą įgyvendinančių įstaigų atstovais Vilkaviškio rajono savivaldybėje sudaro sąlygas siekti kokybiškų bendrų darbo rezultatų.