Vyriausybė pritarė svarbiems su įvaikinimu susisijusiems pasikeitimams

Vyriausybė pritarė Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimams.

Svarbiausia naujovė, jog šiuo teisės aktu nustatoma nauja sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas - užsienio valstybės pilietis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, įrašymo į Norinčių įvaikinti asmenų apskaitą tvarka, taip jiems taikomą procedūrą, sąlygas bei galimybes įvaikinti suvienodinant su Lietuvos Respublikos piliečiais, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Iki šiol tokie asmenys buvo įrašomi į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas - užsienietis, ir užsieniečių sąrašą ir turėjo galimybę įvaikinti tik vyresnius ar turinčius rimtų sveikatos sutrikimų vaikus. Tokioms šeimoms pasiūlymo įvaikinti be tėvų globos likusį vaiką tekdavo laukti labai ilgai.

Numatyta, jog norintys įvaikinti asmenys prašymus dėl įvaikinimo gali teikti tiek miestų / rajonų savivaldybių administracijoms, tiek Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniams skyriams.

Tarnybos teritoriniai skyriai, gavę asmenų prašymus įvaikinti: atlieka pradinį įvertinimą (pagal duomenis iš valstybės informacinių sistemų/registrų) bei kreipiasi į globos centrą dėl Tarnybos atestuotų asmenų išvados apie asmens pasirengimą įvaikinti vaiką.

Trumpinami procedūrų terminai: numatytas konkretus 20 darbo dienų terminas pradiniam įvertinimui atlikti; šeimos įrašymo į apskaitą terminas sutrumpintas nuo 20 darbo dienų iki 3 darbo dienų; įvestas naujas išvados dėl pasirengimo įvaikinti vaiką galiojimo terminas - 24 mėn.

Įteisinta vaikų įrašymo į Vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą tvarka. Į šį sąrašą, tarpinstitucinei įvaikinimo komisijai pateikus rekomendaciją, įrašomi per 6 mėn. siūlyti, bet neįvaikinti vaikai (turintys sunkių sveikatos sutrikimų; vyresni nei 7 m.; kartu siūlomi įvaikinti 3 ir daugiau broliai/seserys). Šie vaikai siūlomi įvaikinti užsienio šalių piliečiams, nuolat negyvenantiems Lietuvos Respublikoje.