Naujienos

Vyriausybėje aptarta vaiko teisių apsaugos centralizacija

Šiandien Vyriausybėje su savivaldybių merais, administracijų direktoriais, vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos specialistais aptarta vaiko teisių apsaugos pertvarkos eiga. Savivaldybių atstovams atsakyta į kylančius su vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacija susijusius klausimus ir neaiškumus, aptarti praktiniai šios pertvarkos įgyvendinimo aspektai.

„Esminiai šios būtinos reformos tikslai yra teikti savalaikę ir šeimos poreikius atitinkančią prevencinę pagalbą vaikui ir šeimai, sukurti ir taikyti vienodą vaiko situacijos įvertinimo, atvejo vadybos ir vaiko paėmimo iš šeimos praktiką, o kad pokyčiai būtų sėkmingi – vaiko teisių apsaugą įgyvendinti centralizuotai per bendrą vaiko teisių apsaugos sistemą ir kvalifikuotus specialistus“, – susitikime akcentavo socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių, Jan Maciejevski pristatė algoritmą, detaliai nurodantį, kaip veiks vaiko teisių sistemos apsauga po būtinos vaiko teisių apsaugos reformos. Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių, J. Maciejevski detaliai pristatė, kaip bus paskirstytos visų vaiko teisių apsaugą užtikrinančių grandžių atsakomybės, kaip praktiškai veiks sistema.

J.Maciejevski prabrėžė, jog itin svarbus bendradarbiavimas: „Visai sistemos reformai būtinas bendradarbiavimas ir geranoriškas dalinimasis informacija, ne tik bendravimas per formalius įsakymus.“

Rengiantis naujos vaiko teisių apsaugos sistemos pradžiai nuo liepos 1-osios, parengti reikalingi įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pakeitimai, parengti ir su praktikais aptarti Globos centrų veiklos, Atvejo vadybos, Vaiko situacijos grėsmės lygio nustatymo ir vaiko paėmimo iš šeimos veiklos aprašai. Išgrynintos vaiko teisių apsaugos skyrių funkcijos, suformuota nauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizacinė struktūra ir nuostatai, sudaryti planai ir biudžetai, telkiamos kompetencijos.

Naujojoje tarnyboje iš viso dirbs 644 darbuotojai – 230-ia pareigybių daugiau nei dabar darbuojasi visuose Vaiko teisių apsaugos skyriuose savivaldybėse. Vaiko teisių apsaugos specialistų ir atvejo vadybininkų mokymai numatyti gegužę ir birželį. 2018 m. atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, pareigybių išlaikymui savivaldybėms papildomai skirta per 3,5 mln. Eur. Rengiantis sklandžiam perėjimui prie centralizuotos sistemos, šiuo metu pasirašomos sutartys dėl patalpų su savivaldybėmis ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, organizuojamas aprūpinimas transportu, įsigyjamos būtinos specialistų veiklai priemonės bei paslaugos ir t. t.

X