Naujienos

Vyriausybėje patvirtintas Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos veiksmų planas

Šiandien, sausio 22 d., Vyriausybėje posėdžiavusi Strateginių projektų portfelio komisija patvirtino „Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka“ projekto veiksmų planą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, Vaiko teisių apsaugos sistema taps centralizuota: deleguota (perduota savivaldybėms) vaiko teisių apsaugos funkcija keičiama į valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba taps centrine valstybės vaiko teisių apsaugos institucija, o savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai – šios institucijos darbuotojais ir dirbs pagal vieningus standartus.

Pertvarkos nauda: nepertraukiamos ir vienodas vaiko teisių apsaugos užtikrinimas ir pagalbos suteikimas kiekvienam vaikui taikant atvejo vadybos metodiką; aiškus ir pagrįstas vaiko paėmimas iš šeimos, paremtas grėsmės vaikui lygio vertinimo kriterijais, patvirtintas teismo; operatyvus reagavimas nustačius vaiko teisių pažeidimus modernizuojant sistemos valdymą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. Įsigalios bendras prevencinės ir kitos pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo modelis, kad vaikui ir šeimai būtų užtikrinama nuosekli, individuali ir planinga prevencinė ir kompleksinė pagalba, kuri bus organizuojama ir teikiama vadovaujantis bendru Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintomis Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijomis, o bendro darbo koordinavimą savivaldybėje užtikrins tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

 

X