Veiklos planavimo ir stebėsenos skyrius

Agnė Marčiukaitienė

Vedėja
Tel. (8 5) 243 1167
El. p. agne.marciukaitiene@vaikoteises.lt 

Daiva Steponavičienė

Vyriausioji specialistė
(vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) veikla, socialinės rizikos šeimos)
Tel. (8 5) 243 1165
El. p. daiva.steponaviciene@vaikoteises.lt

Regimantė Kantauskaitė

Darbuotoja, priimta atlikti tam tikrus darbus
Tel. (8 5) 231 0928
El. p. regimante.kantauskaite@vaikoteises.lt

Virginija Mačionytė

Vyriausioji specialistė
(Globėjų ir įtėvių mokymas ir
konsultavimas (GIMK)
Tel. (8 5) 213 9682
El. p. virginija.macionyte@vaikoteises.lt

 

Evelina Keturakytė

Vyriausioji specialistė
(Globėjų ir įtėvių mokymas ir
konsultavimas (GIMK)
Tel. (8 5) 213 9682
El. p. evelina.keturakyte@vaikoteises.lt

Kristina Vilimaitė

Vyriausioji specialistė
(valstybės vaikų socialinės globos įstaigos, globojamų (rūpinamų) vaikų svečiavimasis, nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai)
Tel. (8 5) 243 1165
El. p. kristina.vilimaite@vaikoteises.lt

X